Tiedote: Valtion tuella rakennetuissa asunnoissa asuu pienituloisia

Jouni Parkkonen

Tiedote: Valtion tuella rakennetuissa asunnoissa asuu pienituloisia

Valtion tuella rakennetussa ARA-asunnoissa asuvien tulo- ja varallisuustaso on noussut viime päivinä noussut laajaan julkiseen keskusteluun. Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry pitää aiheesta noussutta keskustelua ylimitoitettuna. ARA-asunnoissa asuvien ihmisten tulotasoa oikeampi kysymys on pikemminkin se, miksi asuminen maksaa kasvukeskuksissa niin paljon.

Asukasvalinta valtion tuella rakennettuihin asuntoihin perustuu lainsäädäntöön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) asukasvalintaohjeisiin. Asukasvalinta perustuu sosiaaliseen tarveharkintaan ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalla ovat muun muassa vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Asukasvalinnalla myös pyritään talojen monipuoliseen asukasrakenteeseen sekä sosiaalisesti tasapainoisiin asuinalueisiin.

Valtion tuella rakennetuissa asunnoissa asuvien tulotasoa on selvitetty viime vuosina säännöllisesti. Viimeisimpänä, alkuvuodesta 2019 KOVA selvitti omien jäsenyhtiöidensä asukkaiden tulotasoa. Kaikki nämä selvitykset osoittavat, että ARA-asunnot kohdentuvat pienituloisimmille ja vähävaraisimmille.

– Valtion tuella rakennetut ARA-asunnot ovat erityisesti kasvukeskusalueella merkittävästi vapaarahoitteisia asuntoja edullisempia, sillä niitä vuokraavat yhtiöt toimivat omakustannusperiaatteella eivätkä tavoittele voittoa. ARA-asuntojen vuokratasot perustuvat todellisiin kustannuksiin, ei asuntojen kysyntään, kuten vapaarahoitteisessa asuntokannassa, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

Oikea ongelma on vapaarahoitteisten asuntojen kallis hintataso

Kun erityisesti useilla kasvukeskusalueilla vapaarahoitteisen asuntokannan hintataso on noussut merkittävästi asuntojen kysynnän vuoksi, ei asuntojen hinnat perustu enää kaikilta osin todellisiin kustannuksiin. Tämä osaltaan lisää valtion tuella rakennettujen asuntojen kysyntää, sillä markkinaehtoisten asuntojen ja valtion tuella rakennettujen asuntojen välisten asumiskustannusten erot kasvavat.

Monissa KOVAn jäsenyhtiöissä asunnonhakijoiden määrä on kasvanut merkittävästi muutamien viime vuoden aikana. Tämä kuvastaa sitä, että asumisen kallistuessa ihmisten yhä vaikeampaa löytää tuloihinsa soveltuvia asumisratkaisuja. Etenkin suurimmissa kaupungeissa on liian vähän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Sitä ongelmaa ei korjata muuten kuin ainoastaan rakentamalla aiempaa enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Lisäksi tarvitaan ylipäätään lisää asuntorakentamista kasvukeskusalueille.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja.

KOVAlla on 50 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 197 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. KOVAn jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana yli 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ