STRATEGIA

KOVAn syyskokous 11.11.2016 hyväksyi KOVAlle strategian vuosille 2017-2020.

Arvot

KOVAn arvot ovat:

 • vastuullisuus
 • kumppanuus
 • vaikuttavuus
 • edelläkävijyys

Missio

Yhdistyksen tarkoituksena on vuokrataloyhteisöjen valtakunnallisena etujärjestönä edistää kohtuuhintaista vuokra-asumista.

Visio 2020

KOVA on suurin ja merkittävin yleishyödyllisen vuokra-asumisen edunvalvoja Suomessa.

KOVAn tavoitteena on, että jokaisella on mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI STRATEGIAKAUDELLA 2017-2020

TOIMENPIDE: OSALLISTUMME YHTEISKUNNAN KEHITTÄMISEEN JA TOIMIMME VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISEKSI KOKO SUOMESSA

 • olemme proaktiivinen ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija
 • osallistumme asuntoalan kehittämiseen Suomessa ja kansainvälisesti
 • tuemme kohtuuhintaisten ja laadukkaiden vuokra-asuntojen rakentamisratkaisujen edistämistä ja leviämistä
 • otamme toiminnassamme huomioon, että asumisen kohtuuhintaisuus toteutuu eri tavoin eri asuntomarkkina-alueilla
 • edistämme ratkaisuja, jotka edistävät myös väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytyksiä
 • tavoitteenamme on, että yhteiskunnan asumiseen käyttämät resurssit ovat vaikuttavia ja tehokkaassa käytössä

TOIMENPIDE: KASVATAMME JÄSENMÄÄRÄÄMME JA LISÄÄMME TUNNETTUUTTAMME

 • markkinoimme jäsenyyttämme aktiivisesti potentiaalisille jäsenille eri keinoin
 • olemme aktiivisia asuntopoliittisessa keskustelussa
 • verkostoidumme laajasti yhteiskuntaan ja asunto- ja rakennusalalle Suomessa ja kansainvälisesti

TOIMENPIDE: TARJOAMME JÄSENILLE KOULUTUSTA, TIETOA JA TUKEA OSAAMISEN VAHVISTAMISEKSI

 • järjestämme koulutuksia jäsenyhteisöjen henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi
 • tarjoamme jäsenille tietoa vuokrataloyhtiöiden toimintaan vaikuttavista asioista
 • tarjoamme välineitä yhteisöjen välillä tapahtuvaan vertaistukeen

TOIMENPIDE: VAHVISTAMME KOHTUUHINTAISUUDEN PAINOARVOA ASUMISESSA

 • vaikutamme lainsäädäntöön ja viranomaistoimintaan kohtuuhintaisuuden aikaansaamiseksi
 • toimimme ARA-järjestelmän vahvistamiseksi
 • haemme innovatiivisia ratkaisuja kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamiseksi

TOIMENPIDE: TOTEUTAMME TOIMINTAAMME TUKEVIA SELVITYKSIÄ

 • edistämme eri keinoin asuntoalan tutkimustyötä
 • osallistumme sidosryhmien selvitys- ja tutkimushankkeisiin

Strategian toteuttamisen vuosittaiset painopisteet määritellään KOVAn toimintasuunnitelmissa.

TWITTERISTÄ

KOVA lausui tänään @okmfi :lle työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi. Lausuntomme voit lukea… https://t.co/qX96Iof8Iw

helmikuu 19, 2021
LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ