STRATEGIA

KOVAn syyskokous 19.11.2020 hyväksyi KOVAlle strategian vuosille 2021-2025.

Arvot

KOVAn arvot ovat:

 • vastuullisuus
 • kumppanuus
 • vaikuttavuus
 • edelläkävijyys

Missio

KOVA edistää jäsentensä edellytyksiä toteuttaa kohtuuhintaista asumista nyt ja tulevaisuudessa.

Visio 2025

KOVA on vaikuttavin asuntoalan järjestö Suomessa.

 

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI STRATEGIAKAUDELLA 2021-2025

TOIMENPIDE: OSALLISTUMME YHTEISKUNNAN KEHITTÄMISEEN JA TOIMIMME KOHTUUHINTAISEN ASUMISEN KEHITTÄMISEKSI KOKO SUOMESSA

 • olemme proaktiivinen ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija
 • osallistumme asuntoalan kehittämiseen Suomessa ja kansainvälisesti
 • tuemme kohtuuhintaisten ja laadukkaiden vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamisratkaisujen edistämistä ja leviämistä
 • otamme toiminnassamme huomioon, että asumisen kohtuuhintaisuus toteutuu eri tavoin eri asuntomarkkina-alueilla
 • edistämme ratkaisuja, jotka edistävät myös väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaedellytyksiä
 • tavoitteenamme on, että yhteiskunnan asumiseen käyttämät resurssit ovat vaikuttavia ja tehokkaassa käytössä

TOIMENPIDE: KASVATAMME JÄSENMÄÄRÄÄMME JA LISÄÄMME TUNNETTUUTTAMME

 • markkinoimme jäsenyyttämme aktiivisesti potentiaalisille jäsenille eri keinoin
 • kaikki omakustannusperiaatetta noudattavat kohtuuhintaisten asuntojen omistajat ovat KOVAn jäseniä
 • olemme aktiivisia asuntopoliittisessa keskustelussa
 • verkostoidumme laajasti yhteiskuntaan ja asunto- ja rakennusalalle Suomessa ja kansainvälisesti

TOIMENPIDE: TARJOAMME JÄSENILLE KOULUTUSTA, TIETOA JA TUKEA OSAAMISEN VAHVISTAMISEKSI

 • järjestämme koulutuksia jäsenyhteisöjen henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi
 • tarjoamme jäsenille tietoa vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaan vaikuttavista asioista
 • tarjoamme välineitä yhteisöjen välillä tapahtuvaan vertaistukeen
 • tarjoamme neuvontaa jäsenillemme

TOIMENPIDE: VAHVISTAMME KOHTUUHINTAISUUDEN PAINOARVOA ASUMISESSA

 • vaikutamme lainsäädäntöön ja viranomaistoimintaan kohtuuhintaisuuden aikaansaamiseksi
 • toimimme ARA-järjestelmän vahvistamiseksi
 • haemme innovatiivisia ratkaisuja kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamiseksi

TOIMENPIDE: TOTEUTAMME TOIMINTAAMME TUKEVIA SELVITYKSIÄ

 • toteutamme itse asuntopolitiikkaan, asunto- ja rahoitusmarkkinoihin sekä KOVAn jäsenten toimintaan liittyviä selvityksiä
 • edistämme eri keinoin asuntoalan tutkimustyötä
 • osallistumme sidosryhmien selvitys- ja tutkimushankkeisiin

Strategian toteuttamisen vuosittaiset painopisteet määritellään KOVAn toimintasuunnitelmissa.

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ