KOVA RF

Ägarna av hyreshus och bostadsrättshus till rimligt pris i Finland – KOVA rf är en branschorganisation för alla allmännyttiga bostadsorganisationer i Finland. KOVA grundades i 2013 för att effektivera lobbying av allmännyttiga bostadsorganisationer. Vår mission är rafsa ihop alla finska allmännyttiga bostadsorganisationer. Vårt mål är att skapa permanenta villkor för tillverkningen av rimligt prissatta hyresbostäder och bostadsrättsbostäder i Finland. KOVA har 133 medlemmar som äger, driver och bygger med rimlig pris och stadsstöda hyresbostäder och bostadsrättsbostäder runt Finland. Som medlemmar vi har kommunalt ägda bostadsbolag och stiftelser och övriga allmännyttiga bolag och stiftelser. Några av våra medlemmar erbjuder boende för specialgrupper, t.ex.för äldre personer och funktionhindrade. Våra medlemmar äger över 330 000 hyresbostäder och bostadsrättsbostäder – cirka 75 procent av alla stadsstöda hyresbostäder som är inom statens regler i Finland och cirka 85 procent av bostadsrättsbostäder.

LOBBYING

Genom breda förhållanden till tjänsteman, politiker och anda organisationer som har boende i sina intressen, KOVA är en ledande lobbyist och expert i hyresboende och bostadsrättsboende.

KOVA är konsulterad direkt gällande lagförslag som påverkar våra medlemmars intressen. KOVA också upprättar aktivt förslag att ändra lagstiftningar.

SERVICE FÖR MEDLEMMAR

KOVA betjänar sina medlemmar på många sätt. Vi är specialiserade i lobbying. Vårt mål är att skapa en funktionell miljö som gör möjligt permanent bruk av rimligt prissatta hyresbostäder och bostadsrättsbostäder i Finland.

Vi arrangerar också utbildning, seminarier och exkursioner. Vi informerar våra medlemmar om aktuella ärenden som påverkar hyresbostadsbolags och bostadsrättsbolags verksamhet. Våra medlemmar kan också delta i internationella verksamheter. Vårt medlemskap gör möjligt nätverkning bland hyresbostadsbolags och bostadsrättsbolags anställda såsom bland andra aktörer i bostadspolitik.

INTERNATIONELLA FÖRHÅLLAREN

KOVA är en medlem i Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer (NBO). NBO är en ideell förening som har medlemmar i alla Nordiska Länderna. Mer information om NBO finns i deras webbsida.

KOVA är också medlem i Housing Europe. Housing Europe är en intressebevakningsorganisation som har medlemmar över allt i Europa. Mer information om Housing Europe finns i deras webbsida.

KONTAKTINFORMATION

  • Ägarna av hyreshus och bostadsrättshus till rimligt pris i Finland – KOVA rf
  • Universitetsgatan 5, plan 7, FI-00100 Helsingfors, FINLAND
  • tel. +358 50 406 6611
  • epost: förnamn.efternamn@kovary.fi

Verkställande direktör Jouni Parkkonen
Jurist Vilma Pihlaja
Teknisk chef Sami Ylenius
Kommunikationsexpert Katriina Lius

 

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ