KOVAN ESITTELY

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten, voittoa tavoittelemattomien ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokranantajien ja kiinteistönomistajien toimialajärjestö, joka toimii yhtiöiden valtakunnallisena edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn tavoitteena on luoda pysyvät edellytykset kohtuuhintaiselle vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannolle ja sitä kautta kohtuuhintaiselle asumiselle Suomessa.

Yhdistys perustettiin syksyllä 2013 vahvistamaan voittoa tavoittelemattomien ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokranantajien edunvalvontaa ja näkemysten huomioimista asuntopolitiikkaa tehtäessä. KOVAn jäsenpohja laajeni keväällä 2021, kun merkittävä osa asumisoikeusasuntoja tarjoavista yhteisöistä liittyi KOVAn jäseneksi. Edustamme siis nykyään sekä vuokra- että asumisoikeustalojen omistajia. KOVAn tavoite on koota kohtuuhintaisen asumisen toimijat yhden katon alle.

Toimintamme käynnistyi lokakuussa 2014. Olemme Suomen johtava yleishyödyllisten ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokranantajien ja kiinteistönomistajien edunvalvoja sekä tärkeä yhteiskunnallinen keskustelija sekä vuokra- ja asumisoikeusasumisen asiantuntija.

KOVAn jäsenet ylläpitävät ja rakennuttavat kohtuuhintaisia, valtion tukemia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja ympäri Suomen. Jäseninä on kunnallisia vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöitä ja -säätiöitä sekä muita yleishyödyllisiä vuokra- ja asumisoikeusasuntoja omistavia yhtiöitä ja -säätiöitä. Osa jäsenistämme omistaa myös erityisryhmien asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAan ja sen toimintaan voit tutustua myös diaesityksen avulla (pdf).

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ