KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainväliset yhteydet ovat tärkeitä KOVAlle. Siksi olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä toiminnassa. Tällä hetkellä olemme mukana Pohjoismaisessa (NBO) ja Euroopan tason (Housing Europe) järjestöyhteistyössä.

NBO

KOVA on kuulunut vuodesta 2014 lukien jäsenenä pohjoismaiseen yleishyödyllisten ja osuuskuntamuotoisten asuntotoimijoiden edunvalvontajärjestöön Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorgnisationer’iin (NBO). NBO on vuonna 1950 perustettu edunvalvontajärjestö.

NBO:n tavoitteena on edistää jäsentensä keskinäisiä kontakteja, yhteistyötä ja kokemustenvaihtoa sekä edistää yhteisiä tavoitteita. NBO:n jäsenyhteisöillä on Pohjoismaissa yhteensä noin 2,5 miljoonaa asuntoa.

NBO järjestää joka toinen vuosi vuosikokouksen, jossa hyväksytään toiminnan suuntaviivat seuraavalle kahdelle vuodelle sekä valitaan hallitus. Edellinen vuosikokous pidettiin syyskuussa 2022 Oslossa, Norjassa. Seuraava NBO:n vuosikokous järjestetään syyskuussa 2024 Tukholmassa, Ruotsissa.

NBO:n hallitus kokoontuu tavallisesti 3 kertaa vuodessa. KOVAlla on NBO:n hallituksessa kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. KOVAn edustajat NBO:n hallituksessa hallituskaudella 2022–2024 ovat: Jaana Närö (jäsen), Jouni Parkkonen (jäsen), Teppo Forss (varajäsen) ja Jari Mäkimattila (varajäsen).

Voit tutustua NBO:n toimintaan tarkemmin heidän verkkosivuillaan.

LUE LISÄÄ NBO:STA TÄSTÄ

HOUSING EUROPE

KOVA on vuodesta 2017 lukien ollut jäsenenä eurooppalaisessa yleishyödyllisten ja osuuskuntamuotoisten asuntotoimijoiden edunvalvontajärjestö Housing Europessa. Housing Europe on vuonna 1988 perustettu yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Sen toimisto sijaitsee Brysselissä, Belgiassa.

Housing Europe edistää eri tavoin sosiaalista ja kohtuuhintaista asumista eri puolilla Eurooppaa. Housing Europella on jäsenyhteisöjä 25 maassa. Jäsenyhteisöt hallinnoivat yhteensä noin 25 miljoonaa kohtuuhintaista asuntoa. Tämä määrä vastaa noin 11 prosenttia koko Euroopan asuntokannasta.

Housing Europe järjestää vuosittain yleiskokouksen. Edellinen yleiskokous pidettiin kesäkuussa 2023 Pariisissa, Ranskassa. Seuraava yleiskokous pidetään kesällä 2024 Amsterdamissa, Alankomaissa.

KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen on Housing Europen vaalivaliokunnan jäsen.

Voit tutustua Housing Europen toimintaan tarkemmin heidän verkkosivuillaan.

LUE LISÄÄ HOUSING EUROPESTA TÄSTÄ

 

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ