JÄSENMAKSUT

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenet maksavat vuotuista jäsenmaksua ja mahdollisesti erikseen määrättävää ylimääräistä jäsenmaksua. Vuotuinen jäsenmaksu koostuu perusmaksusta ja asuntokohtaisesta jäsenmaksusta. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksujen suuruudesta vuosittain. Yhdistyksen syyskokous 15.11.2023 päätti vuoden 2024 jäsenmaksuista.

kova_4VUODELLE 2024 VAHVISTETUT JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024 on seuraava:

• Perusmaksu, jonka jokainen jäsen maksaa: 600 euroa

• Asuntokohtainen jäsenmaksu: 1,35 euroa asuntoa kohden

Jos jäsenellä on soluasuntoja, lasketaan jäsenmaksu näiden asuntojen osalta huoneistomäärän mukaisesti.

 

Esimerkki jäsenmaksusta
Yhtiöllä on asuntoja 437 kappaletta. Yhtiön jäsenmaksu on 600 euroa + 437 x 1,35 euroa = 1 189,95 euroa vuodessa.

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ