JÄSENEKSI

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäseneksi voi hakea valtion tukemia vuokra- tai asumisoikeusasuntoja omistama yleishyödyllinen yhtiö tai säätiö. Jäseneksi hakevan tulee hyväksyä KOVAn säännöt ja tarkoitus. Käytännössä KOVA ottaa jäsenikseen kuntien omistamia vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöitä tai -säätiöitä sekä muita yleishyödyllisiä ja voittoa tavoittelemattomia vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAn hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

MITÄ SAAMME JÄSENENÄ?

KOVA yleishyödyllisten kiinteistönomistajien toimialajärjestönä palvelee jäseniään monin tavoin. Olemme erikoistuneet asuntopolitiikkaan ja asumiseen liittyvään edunvalvontaan. Edunvalvontamme tavoitteena on luoda yleishyödyllisille ja omakustannusperiaatteella toimiville vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille toimintaympäristö, joka mahdollistaa kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakennuttamisen, ylläpidon ja pysyvän käytön koko Suomessa. KOVA siis tekee valtakunnallista edunvalvontaa jäsenyhtiöidensä puolesta ja hyväksi.

KOVA tarjoaa jäsenilleen jäsenneuvontaa asumiseen ja asuntojen vuokraukseen, yhtiölainsäädäntöön sekä ARA-lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä sekä tietosuoja-asioissa. Lisäksi järjestämme koulutuksia, asuntopoliittisia seminaareja ja opintomatkoja. Viestimme jäsenillemme ajankohtaisista asioista, jotka vaikuttavat vuokrataloyhtiöiden toimintaan. KOVAn kautta on mahdollisuus päästä osallistumaan myös kansainväliseen toimintaan. Jäsenyys KOVAssa mahdollistaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen henkilöstölle verkottumisen niin yhtiöiden henkilöstöjen kuin myös muiden asuntopolitiikan toimijoiden kanssa.

Yhdessä olemme vahvempia!

KOVA YHDISTÄÄ YLEISHYÖDYLLISET VUOKRATALO- JA ASUMISOIKEUSYHTEISÖT

 • Yhdistämme yleishyödylliset vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöt, joiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa.
 • KOVAn jäsenistä muodostuu yhteistoimintaverkosto, jossa myös jäsenyhteisöjen erilainen yhteydenpito, kokemustenvaihto ja vertaistuki sujuu luontevasti.

KOVAn JÄSENYYS MAHDOLLISTAA

 • osallistumisen KOVAn sisäiseen toimintaan (syys- ja kevätkokoukset sekä hallitus- ja työryhmätyöskentely),
 • osallistumisen KOVAn tavoitteiden ja toiminnan määrittelemiseen, minkä tavoitteena on hyödyttää jäseniä,
 • pääsyn KOVAn valtakunnalliseen asuntopoliittiseen vaikuttamiseen kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasumisen edistämiseksi,
 • jäsenneuvonnan saamisen,
 • ajankohtaisen tiedon saamisen muun muassa valtion asuntopoliittisista päätöksistä,
 • osallistumisen KOVAn tutkimus- ja selvitystoimintaan (esim. asukastyytyväisyyskyselyt),
 • osallistumisen KOVAn järjestämiin koulutuksiin,
 • osallistumisen KOVAn ajankohtaisseminaareihin,
 • erinomaisen verkostoitumisen,
 • vertaistuen sekä kokemusten vaihdon kollegoiden kanssa ja kollegayhteisöjen välillä sekä
 • osallistumisen kansainväliseen toimintaan ja opintomatkoille.

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ