JÄSENEKSI

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäseneksi voi hakea valtion tukemia vuokra- tai asumisoikeusasuntoja omistama yleishyödyllinen yhtiö tai säätiö. Jäseneksi hakevan tulee hyväksyä KOVAn säännöt ja tarkoitus. Käytännössä KOVA ottaa jäsenikseen kuntien omistamia vuokratalo- ja asumioikeusyhtiöitä tai -säätiöitä sekä muita yleishyödyllisiä ja voittoa tavoittelemattomia vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAn hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

MITÄ SAAMME JÄSENENÄ?

KOVA palvelee jäseniään monin tavoin. Olemme erikoistuneet asuntopolitiikkaan ja asumiseen liittyvään edunvalvontaan. Edunvalvontamme tavoitteena on luoda yleishyödyllisille ja omakustannusperiaatteella toimiville vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille toimintaympäristö, joka mahdollistaa kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakennuttamisen, ylläpidon ja pysyvän käytön koko Suomessa. KOVA siis tekee valtakunnallista edunvalvontaa jäsenyhtiöidensä puolesta ja hyväksi.

KOVA tarjoaa jäsenilleen jäsenneuvontaa asumiseen ja asuntojen vuokraukseen, yhtiölainsäädäntöön sekä ARA-lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä sekä tietosuoja-asioissa. Lisäksi järjestämme koulutuksia, asuntopoliittisia seminaareja ja opintomatkoja. Viestimme jäsenillemme ajankohtaisista asioista, jotka vaikuttavat vuokrataloyhtiöiden toimintaan. KOVAn kautta on mahdollisuus päästä osallistumaan myös kansainväliseen toimintaan. Jäsenyys KOVAssa mahdollistaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen henkilöstölle verkottumisen niin yhtiöiden henkilöstöjen kuin myös muiden asuntopolitiikan toimijoiden kanssa.

Yhdessä olemme vahvempia!

KOVA YHDISTÄÄ YLEISHYÖDYLLISET VUOKRATALO- JA ASUMISOIKEUSYHTEISÖT

 • Yhdistämme yleishyödylliset vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöt, joiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa.
 • KOVAn jäsenistä muodostuu yhteistoimintaverkosto, jossa myös jäsenyhteisöjen erilainen yhteydenpito, kokemustenvaihto ja vertaistuki sujuu luontevasti.

KOVAn JÄSENYYS MAHDOLLISTAA

 • osallistumisen KOVAn sisäiseen toimintaan (syys- ja kevätkokoukset sekä hallitus- ja työryhmätyöskentely),
 • osallistumisen KOVAn tavoitteiden ja toiminnan määrittelemiseen, minkä tavoitteena on hyödyttää jäseniä,
 • pääsyn KOVAn valtakunnalliseen asuntopoliittiseen vaikuttamiseen kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasumisen edistämiseksi,
 • jäsenneuvonnan saamisen,
 • ajankohtaisen tiedon saamisen muun muassa valtion asuntopoliittisista päätöksistä,
 • osallistumisen KOVAn tutkimus- ja selvitystoimintaan (esim. asukastyytyväisyyskyselyt),
 • osallistumisen KOVAn järjestämiin koulutuksiin,
 • osallistumisen KOVAn ajankohtaisseminaareihin,
 • erinomaisen verkostoitumisen,
 • vertaistuen sekä kokemusten vaihdon kollegoiden kanssa ja kollegayhteisöjen välillä sekä
 • osallistumisen kansainväliseen toimintaan ja opintomatkoille.

TWITTERISTÄ

Yhden hengen asuntokunnan lukumäärä kasvaa jatkuvasti, mutta pieniä asuntoja on silti vähän tarjolla. https://t.co/5xkZiKB2fi

syyskuu 28, 2022
LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ