Tiedote: Uusia jäseniä KOVAlle

Jouni Parkkonen

Tiedote: Uusia jäseniä KOVAlle

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:lle on tänään hyväksytty neljä uutta jäsentä. Uudet jäsenet ovat Järvenpään Mestariasunnot Oy, Lapuan Kotiasunnot Oy, Tyvene Oy ja Ääneseudun Asunnot Oy. Uudet jäsenet omistavat noin 6 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa.

KOVAn jäsenenä on nyt 107 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöä. KOVAn jäsenet omistavat nyt yhteensä yli 290 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

– Jatkamme määrätietoista jäsenkasvua tänä historiallisena vuotena. Jäsenmäärämme on jo tässä vaiheessa vuotta kasvanut yli neljänneksen viime vuoden loppuun nähden. Uudet jäsenemme vahvistavat KOVAn alueellista kattavuutta ja myös laajaa edustavuuttamme erityisryhmäasumisessa. Kasvava edustavuutemme kohtuuhintaisten asuntojen omistajien keskuudessa edesauttaa KOVAa parantamaan edunvalvonnallista ja muuta vaikuttavuuttamme, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen kiittelee.

Järvenpään Mestariasunnot Oy on vuonna 1988 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Järvenpään kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yli 2 000 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 13,22 euroa neliöltä kuukaudessa.

Lapuan Kotiasunnot Oy on vuonna 2017 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Lapuan kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 830 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 8,90 euroa neliöltä kuukaudessa.

Tyvene Oy on vuonna 2007 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva vuokrataloyhtiö. Tyvene Oy rakennuttaa asunto- ja hoivakiinteistöjä, joita se omistaa kasvukeskusalueilla. Yhtiö on Suomen suurimpia hoivakiinteistöjä omistavia yhtiöitä. Yhtiön omistajina ovat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Apteekkien Eläkekassa ja Yrjö Jahnssonin säätiö sr. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 2 000 asuntoa. Yhtiön ARA-vuokra-asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 12,58 euroa neliöltä kuukaudessa.

Ääneseudun Asunnot Oy on vuonna 1972 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Äänekosken kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 1 100 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 9,80 euroa neliöltä kuukaudessa.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi, Järvenpään Mestariasunnot Oy, puh. 050 383 8255, veikko.simunaniemi@mestariasunnot.fi

Toimitusjohtaja Jussi Voutilainen, Lapuan Kotiasunnot Oy, puh. 044 438 4085, jussi.voutilainen@kotiasunnot.fi

Toimitusjohtaja Marja Kokko, Tyvene Oy, puh. 050 576 7511, marja.kokko@tyvene.fi

Toimitusjohtaja Mika Karvonen, Ääneseudun Asunnot Oy, puh. 040 660 7217, mika.karvonen@aanekoski.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on vuoden 2013 syksyllä perustettu yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 107 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 290 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 75 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 60 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2021 yhteensä lähes 7 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ