Tiedote: Tuetun asumisen investoinnit kasvussa – investointiavustusvaltuuteen leikkaus

Katriina Lius

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry selvitti alkuvuodesta 2024 jäsentensä investointeja ja asuntotuotantoa. Kyselyyn vastanneiden yhteisöjen asuntomäärä kattaa 92 prosenttia KOVAn jäsenyhteisöjen koko asuntokannasta.

Vuonna 2024 KOVAn jäsenyhteisöissä käynnistyy rakentamista yhteensä 6 200 asunnon verran. Euromääräisesti käynnistyvä asuntotuotanto tarkoittaa 1 390 miljoonan euron investointeja. Edellisvuoteen verrattuna nämä luvut tarkoittavat yhteensä reilun 600 asunnon ja 80 miljoonan euron kasvua. Vuoden 2024 asuntotuotannosta on 52 prosenttia (3 230 asuntoa) on tavallisia vuokra-asuntoja, 18 prosenttia (1 130 asuntoa) erityisryhmien vuokra-asuntoja ja 30 prosenttia (1 835 asuntoa) asumisoikeusasuntoja.

KOVAn jäsenyhteisöt odottavat alkavan uudisrakentamisen kasvavan edelleen ensi vuonna. Uudistuotannon arvioidaan olevan vuonna 2025 lähes 1 500 miljoonaa euroa. KOVAn jäsenyhteisöt ovat viime vuosina olleet melko tarkkoja seuraavan vuoden investointiennusteissaan; tästä esimerkkinä käy edellisvuoden ennuste vuoden 2024 uudisrakentamiselle, joka vastasi lähes täysin toteumaa.

– On hienoa, että tuettu asumistuotanto on vahvassa myötätuulessa KOVAn jäsenyhteisöissä. Erityisen tärkeää tämä on aikana, jolloin rakennussektori kärsii hankalasta tilanteesta edelleen suhteellisen korkeana olevan inflaation ja lähihistoriaan nähden poikkeuksellisen korkean korkotason seurauksena. Lisäksi on ollut erityisen ilahduttavaa havaita, kuinka lähelle toteutuneita investointimääriä jäsenyhteisöt ovat osuneet edeltävien vuosien ennusteissan, mikä kertoo pitkäjänteisyydestä ja ennusteiden luotettavuudesta, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

Valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmassa (JTS) vuosille 2025–2028 Valtion asuntorahastosta (VAR) myönnettävien erityisryhmien investointiavustusvaltuuden tasoa lasketaan 43 miljoonasta eurosta 15 miljoonaan euroon vuodessa kuitenkin siten, että vammaisten asumiseen liittyvien investointikohteiden rahoitus turvataan. KOVA pitää tässä suhdannetilanteessa erityisryhmien asuntotuotannon vähentämistä erittäin epäonnistuneena. Noin kolmasosa kaikesta valtion tukemasta Ara-asuntotuotannosta on ollut erityisryhmille suunnattua, joten näin merkittävä investointiavustusvaltuutuksen leikkaus heikentää entisestään rakennusalan synkkää tilannetta. Linjaus tarkoittaa, että erityisryhmille suunnattujen asuntojen tuotanto on loppumassa lähes kokonaan. Investointiavustusvaltuutuksen taso on ollut aiempina vuosina noin 90 miljoonan euron luokkaa.

– JTS:ssä vuosille 2025–2028 linjatulla erityisryhmien investointiavustusvaltuutuksen supistuksella on huomattava vaikutus paitsi tuettuun asuntotuotantoon, myös koko rakennussektoriin. Erityisryhmien asuntotuotanto on itsessään hyvin tärkeää ja vaikka hallituksen linjauksessa turvataankin vammaisten asumiseen liittyvät investoinnit, tarkoittaa linjaus, ettei avustusvaltuudesta jää paljoa jäljelle muille erityisryhmille, kuten ikääntyvien yhteisölliseen, asunnottomille tai nuorille tarkoitettuun asuntotuotantoon, Parkkonen päättää.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Ekonomisti Eetu Kauria, KOVA, puh. 040 724 8096, eetu.kauria@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ