Tiedote: Vastuullisuusviestintä tekee kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden työn näkyväksi

Katriina Lius

Ympäristövastuullisuusteot näkyvät vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden jokapäiväisessä toiminnassa, ja ympäristövastuullisuustekojen merkitys on tulevaisuudessa myös entistä tärkeämpää. Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenistössä vastuullinen liiketoiminta sekä ympäristön huomioonottaminen kuuluvatkin keskeisimpiin toiminnan perusperiaatteisiin. Niin ikään yhtiön tekemästä ympäristö- ja vastuullisuustyöstä viestiminen kuuluu keskeisesti vastuullisen vuokranantajan tehtäviin, ja KOVAn jäsenistö viestiikin aktiivisesti paitsi asukkailleen, myös sidosryhmilleen yhtiönsä tekemästä ympäristö- ja vastuullisuustyöstä.

Vastuullisuuteen liittyvät asiat kiinnostavat paitsi työntekijöitä ja asukkaita, myös omistajia ja sidosryhmiä. Vastuullisuusviestintää suunniteltaessa onkin tärkeää havaita yhtiön ja sen sidosryhmien kannalta keskeisimmät vastuullisuuden pääteemat sekä tarpeiden määrittely. Vastuullisuusviestintä ei ole yhtiön muusta sisäisestä tai ulkoisesta viestinnästä erillään oleva asia, vaan vastuullisuusviestit täytyy sisällyttää osaksi yhtiön säännöllistä, muuta viestintää.

Vastuullisuusviestinnällä rakennetaan luottamusta

Vastuullisuudesta viestiminen edellyttää konkretiaa ja aitoja tekoja. Koska vastuullisuudelle voidaan asettaa tietynlaisia odotuksia, täytyy vastuullisuusviestinnässä pyrkiä rehellisyyteen ja kertoa myös oman yhtiön haasteista ja keskeneräisistä toimenpiteistä. Sen sijaan että viestitään vain jo tehdyistä työstä, mittareista ja saavutuksista, on hyvä nostaa esille myös haasteet ja kipukohdat. Vaikka vastuullisuus koetaan entistä tärkeämpänä asiana, voidaan omasta vastuullisuudesta viestiminen kokea hankalaksi. Moninaiset termistöt sekä esimerkiksi huoli viherpesusta voivat nostaa kynnystä lähteä julkaisemaan omia vastuullisuusväittämiä.

Vastuullisuusviestintä parantaa yhtiön yrityskuvaa ja toimintaa

Paitsi vastuullinen toiminta, myös vastuullisuusviestintä voi tarjota yhtiölle kilpailuetua, yhteiskunnallisen merkittävyyden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla vastuullisuusviestinnällä tuodaan oman työn merkitys näkyviin, ja se myös kasvattaa yhtiön positiivista mainetta ja brändiä. Vastuullisuustyöstä viestiminen auttaa yhtiötä myös kirkastamaan yhtiön tehtävää, tavoitteita ja missiota. Avoin viestintä ja toiminnan läpinäkyvyys ovat myös asioita, joita asukkaat jo vaativat, ja ne vaikuttavat lisäksi asukkaiden pysyvyyteen.

– Vuokranantajan vastuullisuus todella vaikuttaa myös asukkaiden valintoihin. Erityisesti tässä ajassa arvostetaan aitoutta ja läpinäkyvyyttä. On myös syytä muistaa, ettei niin pientä vastuullisuustekoa ole, ettei asiaa kannattaisi kirjata yhtiön vastuullisuusraportointiin tai nostaa esille esimerkiksi yhtiön ulkoisessa viestinnässä, KOVAn viestintäasiantuntija Katriina Lius muistuttaa.

 

Lisätietoja:    Viestintäasiantuntija Katriina Lius, puh. 050 406 6611, katriina.lius@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ