Tiedote: KOVA tyytyväinen hallitusohjelman asuntopoliittisiin linjauksiin

Jouni Parkkonen

Tiedote: KOVA tyytyväinen hallitusohjelman asuntopoliittisiin linjauksiin

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on tyytyväinen tänään julkistetun pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman asuntopoliittisiin linjauksiin. Ne vahvistavat kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. Lisäksi ohjelmassa näkyy julkisen vallan aiempaa vahvempi rooli asuntopolitiikassa.

Erityisen tyytyväinen KOVA on siitä, että asuntopolitiikan pitkäjänteisyyden luvataan lisääntyvän. Asuntopolitiikan kahdeksan vuoden kehittämisohjelman laatiminen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten keston pidentäminen auttavat turvaamaan riittävän asuntotuotannon kasvukeskuksissa. Lisäksi MAL-sopimusten mahdollinen laajentaminen edistää valtion ja kaupunkiseutujen yhteistoimintaa.

– KOVA on luonnollisesti mielissään siitä, että valtio lupaa nyt jatkaa korkotukijärjestelmän uudistamistyötä ja tehdä siitä aiempaa kannustavampi ehdoiltaan. Korkotukijärjestelmän vahvistaminen turvaa asumisen kohtuuhintaisuuden valtion tuella rakennettavissa vuokra-asunnoissa pitkällä aikavälillä. Tässä myös käynnistysavustuksilla on tärkeä rooli ja on hienoa, että ne laajennetaan kaikille MAL-sopimusalueille. Myös ARA-vuokratalojen peruskorjauksiin tarkoitetun avustuksen käyttöönotto mahdollistaa kohtuuhintaisuuden tukemisen. Tämä edistää myös olemassa olevan rakennuskannan hiilijalanjäljen pienentämistä, KOVAn hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö toteaa.

KOVA on myös tyytyväinen, että väestöltään vähenevillä alueilla toimiville vuokrataloyhtiöille kiinteistökannan sopeuttaminen vähenevään kysyntään tulee jatkossa entistä helpommaksi. Tämä on myös valtion etu, sillä lainoissa valtion takausriskit vähenevät.

KOVA pitää ihailtavana myös sitä, että hallitus on ottanut tavoitteeseen asunnottomuuden poistamisen kunnianhimoisella aikataululla, eli kahdessa hallituskaudessa. Tämä työ vaatii kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamisen lisäksi myös laajaa valtion, kuntien, vuokrataloyhtiöiden ja järjestöjen yhteistyötä. KOVA ja sen jäsenyhtiöt osaltaan sitoutuvat tämän tavoitteen toteuttamiseen.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAlla on nyt 48 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 196 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. Jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaisista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana noin 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, KOVA, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi
Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ