Tiedote: KOVA: Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen haukkuu väärää puuta

Jouni Parkkonen

KOVA: KELAN PÄÄJOHTAJA ELLI AALTONEN HAUKKUU VÄÄRÄÄ PUUTA

Kansaneläkelaitoksen tuore pääjohtaja Elli Aaltonen esitteli näkemyksiään asuntopolitiikasta tänään (23.1.) Helsingin Sanomissa. Hänen mukaansa valtion tukemissa vuokra-asunnoissa pitäisi ottaa käyttöön asteittainen vuokrasääntely. Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry vastaa pääjohtaja Elli Aaltoselle todeten, että valtion tuella rakennetuissa vuokra-asunnoissa vuokria säädellään jo nyt. Tätä kutsutaan omakustannusperiaatteeksi. Tätä periaatetta noudattavien yhtiöiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa eikä jakaa osinkoja omistajilleen.

Lainsäädännössä määritellään mitä vuokralaisilta voi periä omakustannusperiaatteen mukaisesti vuokrassa. Lähtökohta on, että vuokralaiselta peritään vain välttämättömät asuntojen rakennuttamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. KOVA muistuttaa, että eduskunta on jo tällä hallituskaudella tehnyt tiukennuksia omakustannusperiaatteeseen ja esimerkiksi korjauksiin varautumista on jo rajoitettu. Valtiovalta säätelee siis jo vuokrien määräytymistä valtion tukemissa vuokra-asunnoissa.

– Olisi toivottavaa, että asuntopoliittiseen keskusteluun osallistuvilla olisi faktat kunnossa. Valtion tuella rakennettujen vuokra-asuntojen vuokriin valtio voi jo nyt vaikuttaa. Valtion tukemat vuokra-asunnot jos mitkä edustavat kohtuuhintaista asumista ja pitävät osaltaan myös asumistukimenoja kurissa. Kelan pääjohtaja haukkuu nyt väärää puuta, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen sanoo.

KOVA jakaa huolen asumistukimenojen kasvusta. Tähän paras lääke on rakennuttaa aiempaa enemmän valtion tukemia, omakustannusperiaatteen mukaisia vuokra-asuntoja. KOVA on todennut useita kertoja, että vain osoittamalla enemmän tukea valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon ja rakennuttamalla nykyistä enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja voidaan pidemmällä aikavälillä hillitä asumistukimenoja. Tällöin valtion tuki kanavoituu asukkaalle ja näkyy hänelle markkinahintaa alhaisempana vuokrana.

KOVAn mielestä katse kannattaa kääntää vapaarahoitteista vuokra-asuntokantaa omistavien toimijoihin, joiden vuokrataso kasvukeskuksissa on merkittävästi valtion tukemia vuokra-asuntoja korkeampi. Esimerkiksi Helsingissä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskivuokra on yli 50 prosenttia korkeampi kuin valtion tuella rakennettujen vuokra-asuntojen keskivuokra kaupungissa.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 22 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 165 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja 290 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa yli 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittivat vuonna 2016 yhteensä yli 4 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistui vuoden 2016 aikana yli 1 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 olivat 960 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

 

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ