Tiedote: Jaana Närö jatkaa KOVAn puheenjohtajana

Jouni Parkkonen

JAANA NÄRÖ JATKAA KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT – KOVA RY:N PUHEENJOHTAJANA

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toimitusjohtaja Jaana Närö on valittu jatkamaan Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n puheenjohtajana vuonna 2017. Valinnan teki tänään Helsingissä kokoontunut KOVAn syyskokous. Jaana Närö on toiminut KOVAn puheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta lukien, elokuusta 2013 lukien.

– Olen mielissäni saadessani jatkaa KOVAn puheenjohtajana myös vuonna 2017. Koen tärkeäksi kohtuuhintaisuuden edistämisen asuntopolitiikassa. Vuonna 2017 pidän erityisen tärkeänä vaikuttaa 40 vuoden korkotukijärjestelmän uudistamistyöhön ja tulontarkistuksiin perustuvien määräaikaisten vuokrasopimusten käyttöönoton estämiseen, Jaana Närö linjaa.

Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajana toimiva Timo Hyttinen. Hän on toiminut varapuheenjohtajana tänä vuonna ja aiemmin hallituksen jäsenenä.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Ahto Aunela (Tampereen Vuokratalosäätiö sr, Tampere), Teppo Forss (TVT Asunnot Oy, Turku), Juha Kaakinen (Y-Säätiö sr, Helsinki), Jarmo Kuosa (Kunta-asunnot Oy, Helsinki), Jari Mäkimattila (A-Kruunu Oy, Helsinki) ja Teija Ojankoski (VAV Asunnot Oy, Vantaa). Kaikki hallituksen jäsenet ovat edustamiensa yhtiöiden toimitusjohtajia.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry antoi syyskokouksessa julkilausuman. Sen mukaan vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytykset on turvattava koko Suomessa. Väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokrataloyhtiöiden tulee saada nykyistä paremmat mahdollisuudet ja joustavammat keinot sopeuttaa vuokra-asuntokantaansa vähenevään kysyntään. Tästä hyötyisi koko yhteiskunta.

Mikä KOVA?

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 22 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 163 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja lähes 290 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa yli 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2016 yhteensä 4 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2016 aikana 1 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 ovat yli 951 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ