Tiedote: Asuntosijoittajien esitys tulee yhteiskunnalle kalliiksi

Jouni Parkkonen

Tiedote: Asuntosijoittajien esitys tulee yhteiskunnalle kalliiksi

Asuntosijoittajia edustava Suomen Vuokranantajat ry esitti tänään, että valtion tuella rakennetuissa vuokra-asunnoissa asukkaan maksaman vuokran tulisi muuttua asukkaan tulojen mukaan. Tämä kohdentaisi järjestön mielestä tukijärjestelmän oikein. Lisäksi järjestön mielestä asukkaiden tukeminen tulisi tehdä kysyntätukien, eli asumistukijärjestelmän kautta.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry pitää Suomen Vuokranantajien (SVA) esitystä paitsi yhteiskunnalle ja asukkaille kalliina ratkaisuna, myös segregaatiota lisäävänä ja hallinnollisesti erittäin raskaana. Asuntosijoittajat eivät tunnu olevan lainkaan huolissaan siitä, että suomalainen yhteiskunta maksaa jo nyt kysyntätukien muodossa asumistukia yli 2 miljardia euroa vuodessa. Tämä on lähes 4 prosenttia vuosittaisista valtion talousarviomenoista. Osuus on kansainvälisestikin poikkeuksellisen suuri. SVA:n esitys nostaisi kaikkien veronmaksajien maksamia asumistukimenoja entisestään. Tämä on vastuutonta yhteiskunnan varojen käyttöä. KOVA muistuttaa, että kysyntätuet muodostavat jo nyt yli 90 prosenttia kaikista vuokra-asumiseen käytettävistä valtion tuista.

ARA-vuokra-asunnoissa asuvien ihmisten tulotasoa on selvitetty viime vuosien aikana useaan otteeseen. Kaikki nämä selvitykset osoittavat, että valtion tuella rakennettu vuokra-asuntokanta kohdentuu oikein pienituloisille. KOVA julkistaa tiistaina 9.4. selvityksen, joka myös osaltaan vahvistaa aiempien selvityksien tuloksia.

Valtion tuella rakennetuissa vuokra-asunnoissa vuokrataso määräytyy omakustannusperiaatteen mukaisesti. Asukkaiden tulotaso ei vaikuta asukkaiden maksamaan vuokraan, kuten se ei vaikuta vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissakaan.

ARA-järjestelmä on hyvin kustannustehokas, sillä viime vuonna valtio maksoi korkotukea alle 4 miljoonaa euroa vuokrataloyhtiöiden korkotukilainoista. KOVA huomauttaa, että valtion tuella rakennettu ARA-vuokra-asuntokanta muodostaa nykyään alle 15 prosenttia suomalaisesta asuntokannasta. Sen sijaan vapaarahoitteinen vuokra-asuntokanta on jo suurempi kuin valtion tuella rakennettu vuokra-asuntokanta.

– Asuntosijoittajien etuja voisi ajaa kenties muutenkin kuin ottamalla säännölliseksi maalitauluksi valtion tuella rakennetuissa vuokra-asunnoissa asuvat ihmiset ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoavat vuokrataloyhtiöt. Kauniiden korulauseiden muotoon puettu Suomen Vuokranantajien esitys tulisi käytännössä yhteiskunnalle erittäin kalliiksi, sillä se nostaisi asumistukimenoja entisestään ja vähentäisi ihmisten mahdollisuuksia kulutukseen. Lisäksi esitys lisäisi segregaatiota, sillä esitys toteutuessaan vähentäisi asukkaiden sosiaalista sekoittumista. Vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossakaan asukkaan maksama vuokra ei määräydy hänen tulojensa mukaan, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen täräyttää.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 47 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 195 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. Jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana noin 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ