Tiedote: Mikalo KOVAn jäseneksi

Jouni Parkkonen

Tiedote: Mikalo KOVAn jäseneksi

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäseneksi on tänään hyväksytty Mikkelissä toimiva Mikalo Oy. KOVAn jäsenenä on nyt 47 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokrataloyhteisöä.

Mikalo Oy on vuonna 1972 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Mikkelin kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 3 149 vuokra-asuntoa. Yhtiö on Mikkelin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2019 on 10,60 euroa neliöltä kuukaudessa.

– Mikalon jäsenyys vahvistaa entisestään KOVAn asemaa vuokrataloyhtiöiden johtavana edunvalvojana sekä yhteistyö- ja palvelujärjestönä. Myös KOVAn toiminnan alueellinen kattavuus laajenee entisestään. Jäsenemme omistavat vuokra-asuntoja yhteensä jo lähes 100 kunnan alueella. Jäsentemme omistuksessa oleva valtion rajoitusten alainen, normaali vuokra-asuntokanta kattaa jo lähes 70 prosenttia tästä vuokra-asuntokannasta. Uskon vakaasti, että tänä vuonna jäsenmäärämme kehittyy edelleen myönteisesti, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen kiittelee.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 47 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 197 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 henkilöä. Jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittivat vuonna 2018 yhteensä noin 4 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistui vuoden 2018 aikana yli 3 400 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2018 olivat yli 1,04 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Hannu Sormunen, Mikalo Oy, puh. 015 321 3560, hannu.sormunen@mikalo.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ