Tiedote: Asumisneuvonta ehkäisee vuokravelkoja ja häätöjä

Katriina Lius

Pienentynyt tulotaso ja siten heikentynyt toimeentulo voivat aiheuttaa haasteita myös asumiseen liittyviin kustannuksiin, erityisesti vuokran maksamiseen. Mikäli vuokralainen ei kykene maksamaan vuokriaan tai käyttövastikkeitaan, voi lopputuloksena olla vuokralaisen vuokrasopimuksen purku ja häätö asunnosta.

Ulosottolaitoksen 15.2.2022 julkaiseman tilaston mukaan vuonna 2021 häätöjä toimitettiin noin 3 800 kappaletta, mikä on vuoteen 2020 verrattuna lähes kuusi prosenttia enemmän. KOVAn jäsenyhteisöissä toteutuneiden häätöjen määrä on tästä huolimatta kuitenkin hyvin alhainen; vuonna 2021 toteutuneet häädöt ovat noin 0,5 prosenttia suhteessa asuntokantaan ja 0,3 prosenttia suhteessa asukasmäärään. KOVAn jäsenistössä noin 85 prosenttia häädöistä johtui vuokra- sekä käyttövastikeveloista. KOVAn jäsenistössä häädöt ovat myös kokonaisuudessaan olleet erittäin vähäisiä suhteessa markkinaehtoisten toimijoiden häätöihin.

– Vaikka häätöjä laitetaankin vireille melko pienellä kynnyksellä, on toteutuneita häätöjä jäsenistössämme hyvin vähän. Kohtuuhintaisen asumisen toimijat tekevätkin kaikkensa, että mahdollisissa asumisen ongelmatilanteissa häätö olisi aina se viimesijaisin toimenpide. He tekevät kaikkensa, että jokaisella olisi koti, jossa viettää hyvää elämää, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

 

Asumisneuvonnan merkitys korostuu

Asumisneuvonnalla voidaan paitsi ehkäistä vuokrarästejä, myös vähentää häätöjä. Asumisneuvonnan avulla voidaan vähentää myös yhteisön kustannuksia. KOVA pitää asumisneuvonnan ennaltaehkäisevää roolia tärkeänä, ja kannattaa tulevaa asumisneuvonnan lakisääteistämistä. Asumisneuvonnalle on varattava riittävät resurssit, ja asumisneuvonnan saatavuutta tulee parantaa entisestään.

Asumisneuvonta keskittyy KOVAn jäsenistössä erilaisiin asumisen ongelma- tai häiriötilanteisiin. Jäsenyhteisössä asumisneuvonnan tarjoaminen koetaankin hyvin hyödylliseksi sekä asukkaan että yhteisön kannalta. Tavoitteena on, että asumisneuvonnan avulla häätöjä voitaisiin ennaltaehkäistä, ja asukas pystyisi elämään sujuvaa ja toimivaa arkea.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseksi siitä tehdään lakisääteistä ja siihen osoitetaan riittävät resurssit. Lisäksi asumisneuvontaa tulee olla saatavilla kaikissa asumismuodoissa.

– Valitettavasti asumisneuvonnan lakisääteistäminen jää tällä tietoa toteuttamatta, vaan sitä kehitetään ja laajennetaan kokeilulailla. Myös asumisneuvonnan resurssit näyttävät jäävän liian pieniksi. Vaikka laajentaminen on itsessään myönteinen asia, lakisääteisyys on paras tae toteuttaa ja kehittää asumisneuvontaa, Parkkonen jatkaa.

 

Lisätietoja:     Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 115 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ