Tiedote 25.3.2015

Jouni Parkkonen

JAANA NÄRÖ JATKAA KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT RY:N (KOVA) PUHEENJOHTAJANA

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toimitusjohtaja Jaana Närö on valittu jatkamaan Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) puheenjohtajana. Valinnan teki tänään Helsingissä kokoontunut KOVAn vuosikokous. Jaana Närö on toiminut KOVAn puheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta lukien, elokuusta 2013 lukien.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Oulun Sivakka Oy:n toimitusjohtajana toimiva Raimo Hätälä. Hän on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta lukien.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Ahto Aunela (Tampereen Vuokratalosäätiö), Teppo Forss (TVT Asunnot Oy, Turku), Timo Hyttinen (Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy), Juhani Jokelainen (Lahden Talot Oy), Seppo Kallio (Espoon Asunnot Oy), Kari Keränen (Niiralan Kulma Oy, Kuopio), Jarmo Kuosa (Kunta-asunnot Oy), Jari Mäkimattila (A-Kruunu Oy) ja Teija Ojankoski (VAV Asunnot Oy, Vantaa). Kaikki hallituksen jäsenet ovat edustamiensa yhtiöiden toimitusjohtajia.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) antoi vuosikokouksessa julkilausuman. Sen mukaan asuntokannan korjausrakentaminen on iso haaste ja kustannustekijä koko Suomelle ja asumisen hinnalle. Korjausrakentamisen kustannukset ja jo olemassa oleva korjausvelka uhkaavat asumisen hintaa. Vuokrataloyhtiöiden peruskorjaushankkeita on välttämätöntä tukea, sillä asukkaiden tulotaso ei mahdollista kalliiden peruskorjausten mukanaan tuomia vuokrankorotuksia.

Mikä KOVA?

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvontajärjestö. Sen perustajajäseninä on 9 suurimman kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt. KOVAlla on nyt 11 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa ympäri Suomea on noin 127 000 vuokra-asuntoa, joissa on yli 230 000 ihmisen koti.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Lisätietoja:     hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi
toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ