Tiedote 25.3.2015

Jouni Parkkonen

KOVA: ASUNTOKANNAN KORJAUSVELKA ISO KUSTANNUS ASUMISEN HINNALLE – TUKEA TARVITAAN

Tänään 25.3.2015 vuosikokoukseen kokoontuneet Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) jäsenet pitävät suomalaisen asuntokannan korjausrakentamista isona haasteena ja kustannustekijänä koko Suomelle ja asumisen hinnalle. Merkittävä osa Suomen asuntokannasta on rakennettu 1960–1980 -luvuilla. Nämä rakennukset ovat jo osin tulleet ja lähivuosina tulevat peruskorjausikään. Suomen kiinteistökannassa on olemassa myös merkittävä korjausvelka. Arvioiden mukaan sen suuruus on jopa kymmeniä miljardeja euroa.

Korjausvelka ja asuinkiinteistöjen peruskorjaustarpeet muodostavat suuren kustannuserän tulevaisuudessa asumiselle Suomessa. Ne uhkaavat myös asumisen kohtuuhintaisuutta. Vaikka uudistuotannon tukeminenkin on tärkeää, siitä saatava hyöty katoaa, ellei peruskorjauksia tueta myös. KOVA katsoo, että asumisen kohtuuhintaisuuden turvaamiseksi peruskorjaukset tarvitsevat yhteiskunnan tukea, erityisesti niissä yhtiöissä, joissa asuvien ihmisten tulotaso on matala. Asukkaiden tulotaso ei mahdollista kalliiden peruskorjausten mukanaan tuomia vuokrankorotuksia. Tämän vuoksi on välttämätöntä tukea vuokrataloyhtiöiden peruskorjaushankkeita.

KOVA on ehdottanut hallitusohjelmatavoitteissaan, että peruskorjauksista aiheutuvien kustannusten hillitsemiksi peruskorjauksiin tarkoitetun korkotukilainoituksen ehtojen tulee olla pysyvästi kilpailukykyiset. KOVA pitää 1 %:n omavastuukoron käyttöönottoa peruskorjauslainoituksessa tärkeänä. Lisäksi KOVA ehdottaa peruskorjauksiin tarkoitetun käynnistysavustuksen käyttöönottoa. Sen saaminen sidottaisiin korkotukilainoituksen nostamiseen. Korkotukilainoituksen rajoitusten on oltava järkevässä suhteessa valtion tuen määrään.

Näillä keinoilla on mahdollista hillitä peruskorjausten aiheuttamaa vuokrien nousua vuokrataloyhtiöissä. Tämä myös hillitsisi asumistukimenojen kasvua. Vaikka yhteiskunta tukisikin nykyistä enemmän peruskorjaamista, se maksaisi itsensä takaisin parempana rakennusalan työllisyytenä, modernimpana ja energiatehokkaampana asuntokantana sekä edelleen kohtuuhintaisena asuntokantana.

KOVAn jäsenyhteisöt omistavat merkittävän asuntokannan lähiöissä, ja ovat halukkaita osallistumaan lähiöiden kehittämiseen. Erityisesti täydennysrakentamisen näkökulmasta lähiöissä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Täydennysrakentaminen olisi kunnille kustannustehokas tapa lisätä asuntojen määrää, kohentaa asuinalueita ja turvata niiden palveluita. Täydennysrakentamisen lisäämiseksi on tärkeää, että kunnat eivät perisi täysimääräisiä kehittämiskorvauksia, koska muuten hankkeet eivät ole taloudellisesti järkeviä.

Mikä KOVA?

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvontajärjestö. Sen perustajajäseninä on 9 suurimman kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt. KOVAlla on nyt 11 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa ympäri Suomea on noin 127 000 vuokra-asuntoa, joissa on yli 230 000 ihmisen koti.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) 2. vuosikokous

Lisätietoja:     toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi
hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ