Ohjeistus koronarajoituksista 25.2.2021 lukien

Jouni Parkkonen

KOVAn ohjeistus koronarajoituksista 25.2.2021 lukien

Yleistilanne

Koronavirustapausten määrä jatkoi kasvua helmikuussa, ja hallitus ilmoitti 25.2. uusista toimista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Ravintoloiden sulkemista määräajaksi epidemian kiihtymis- ja leviämisalueilla valmistellaan, ja kunnilla ja viranomaisilla on valtuudet rajoittaa tai sulkea kokonaan myös yksityisiä harrastus- ja asiakastiloja. Voimassa on myös aluehallintovirastojen antamia kokoontumisrajoituksia. Rajoitukset ja suositukset vaihtelevat alueittain epidemiatilanteen mukaan.

Hallituksella on myös valmius antaa entistä tiukempia rajoituksia, jos tartuntamäärien kasvua ei saada taittumaan. KOVA luottaa siihen, että jäsenet noudattavat alueellisia rajoituksia ja suosituksia.

Epidemian leviämisvaiheessa ovat tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit.

Kiihtymisvaiheessa ovat Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Itä-Savon, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit.

Muut sairaanhoitopiirit ovat perustasolla. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on perustasolla lukuun ottamatta Mikkelin kaupunkia, jossa epidemia on leviämisvaiheessa.

KOVAn suositukset jäsenistölle

KOVA suosittaa vahvasti jäseniään harkitsemaan kerhotilojen, saunojen ja muiden yhteistilojen sulkemista sekä epidemian leviämisalueilla että kiihtymisalueilla, mikäli em. tilat ovat vielä käytössä. Joissakin jäsenyhteisöissä yhteistilat ovat olleet kiinni viime vuoden lopulta asti. Harkintaa tulee käyttää myös tarjottavien palveluiden ja toimintojen suhteen. Myös asukkaita on edelleen tärkeää muistuttaa hyvästä hygieniasta ja turvaväleistä talon yleisissä tiloissa liikuttaessa.

Lisäksi on hyvä ohjeistaa asukkaita huolehtimaan turvallisuudesta myös asukastoimikuntien kokouksissa ja asukkaiden kokouksissa. Kokoukset tulisi mahdollisuuksien mukaan järjestää etänä tai ainakin mahdollistaa osallistuminen etänä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää riskiryhmässä oleviin.

Asukkaiden yhteishallintolain mukaiset kokoukset tulee pyrkiä järjestämään poikkeusolosta huolimatta. ARA:n kanta on, että jos asukastoimikunta ei kutsu asukkaiden kokousta koolle, omistaja voi olla oma-aloitteinen lakisääteisen kokouksen koolle kutsumisessa ja järjestää kokoukseen myös mahdollisuuden etäosallistumiseen.

 

Lisätietoja:    lakimies Vilma Pihlaja, 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ