Kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämisen aika on nyt jos koskaan!

Katriina Lius

Tänään 15.11.2023 syyskokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenet pitävät tämänhetkistä rakennusalan suhdannetilannetta erittäin vaarallisena ja vaativat valtiolta välittömiä toimia erityisesti kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja korjausrakentamisen lisäämiseksi.

Asuntotuotannon yleiset volyymit ovat ennätysmatalat tällä hetkellä. Rakennusteollisuus RT ry arvioi, että tänä vuonna käynnistyvä asuntotuotanto jää vain noin 16 000 asuntoon. RT:n arvion mukaan valtion tukeman asuntotuotannon osuus tästä määrästä olisi lähes 50 prosenttia. Noin 80 vuoteen alhaisimmat asuntuotannon aloitukset vaarantavat rakennusalan työllisyyden, valtion verotulot ja asuntojen saatavuuden lähivuosina etenkin kasvukeskuksissa. Vuosi 2024 ei juuri näytä tätä vuotta valoisammalta.

KOVAn mielestä rakennusalan suhdannetilannetta voidaan nopeasti tukea lisäämällä valtion tukemaa ARA-asuntotuotantoa ja tukemalla korjausrakentamista. Nopein keino olisi perua päätös asumisoikeusasuntojen uudistuotannon lopettamisesta. Samalla kannattaisi pienentää erityisryhmien investointiavustukseen kohdistuvaa avustusvaltuusleikkausta.

KOVA toteaa, että kun väestö vanhenee Suomessa ennätystahdilla, edellyttää se myös valtion tuella toteutettavien, uusien esteettömien asuntojen rakennuttamista. Vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöillä on mahdollisuus lisätä asuntotuotantoaan nopeastikin, jos kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon soveltuvien tonttien saatavuutta voidaan parantaa. Samalla tarvittaisiin lisää erityisryhmien investointiavustusvaltuutta, sillä uusia erityisryhmien asuntokohteita ei saada rakenteille, koska jo suunnitellut asuntohankkeet vievät tällä tietoa kaikki erityisryhmien asuntotuotantoon tarkoitetut investointiavustukset ainakin vuoden 2025 loppuun saakka. KOVA kiinnittää huomiota myös ARA:n hankekäsittelyyn, joka saattaa ruuhkautua ensi vuoden aikana. KOVA painottaa, että ARA:n hankekäsittelyssä tulee varmistaa sujuva ja nopea korkotukilainahakemusten käsittely mahdollisesta hakemusruuhkasta huolimatta.

KOVA muistuttaa, että valtion tukemalla asuntotuotannolla voidaan rakennuttaa myös sellaista asuntokantaa, jota markkinaehtoisesti ei tehdä. Tämä korostuu erityisesti perheasuntojen kohdalla, sillä markkinaehtoisesti ei juuri toteuteta perheasuntoja, etenkään vähintään kahden lapsen perheille. Kohtuuhintaisissa asunnoissa asumisen laatu mahdollistaa myös yrittämisen ja asumisen yhdistämisen. Vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöt huolehtivat monipuolisesta huoneistojakaumasta asuinkohteita rakennuttaessaan. Perheasunnot korostuvat etenkin asumisoikeusasumisessa.

Suomen rakennuskanta ikääntyy voimakkaasti. Se tarkoittaa kasvavia peruskorjaustarpeita olemassa olevaan rakennuskantaan. KOVA korostaa, että tilanteessa, jossa korkotaso on äkillisesti noussut ja jossa omakustannusperiaatteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden kustannustaso on voimakkaasti noussut, on korjaustoiminta se, josta tingitään ensimmäiseksi. Tämä tarkoittaa korjausten toteuttamisen siirtämistä tai vaiheistamista, jotta vuokrien ja käyttövastikkeiden korottamista voidaan hillitä. Jos korjausrakentamiseen olisi saatavissa tukea, varmistaisi se korjausten käynnistymisen ajallaan. Tämä tukisi merkittävästi rakennusalan työllisyyttä ja vähentäisi rakennuskannan korjausvelkaa. KOVA esittääkin, että hallitus loisi kannusteita korjausrakentamiseen, jolla voitaisiin helpottaa myös rakennusalan suhdannetilannetta.

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n syyskokous

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ