Jaakko Kammonen KOVA ry:n uudeksi puheenjohtajaksi

Katriina Lius

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Espoon Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kammonen. Valinnan teki tänään Helsingissä kokoontunut KOVAn syyskokous. Samalla valittiin KOVAn muukin hallitus. Jaakko Kammosen puheenjohtajakausi ja uuden hallituksen toimikausi käynnistyvät vuoden 2024 alussa.

– On kunnia päästä johtamaan KOVA ry:ä, josta on viime vuosina kasvanut merkittävä asuntopoliittinen toimija. KOVAn tehtävä hyvän ja kohtuuhintaisen asumisen edistäjänä on aina ajankohtainen. Erityisen merkityksellinen tehtävä on nyt tässä toimintaympäristössä, jossa inflaation ja rahoituskustannusten nousun sekä hallitusohjelman linjausten vuoksi kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden toimintaan kohdistuu voimakkaita muutospaineita, KOVAn tuore puheenjohtaja Jaakko Kammonen linjaa.

Hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin valtakunnallisesti toimivan Asuntosäätiö sr:n toimitusjohtaja Esa Kankainen. Hän on aiemmin toiminut KOVAn hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lukien.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Satu Eskelinen (Tampereen Vuokratalosäätiö sr, Tampere), Kari Keränen (Niiralan Kulma Oy, Kuopio), Petri Kokkonen (Yrjö ja Hanna -säätiö sr, Helsinki), Esa Mustonen (TA-Asumisoikeus Oy, Espoo), Jari Mäkimattila (A-Kruunu Oy, Helsinki), Teija Ojankoski (Y-Säätiö sr, Helsinki), Mirka Saarholma (VAV-yhtymä Oy, Vantaa), Marjut Sandsjoe (Nurmijärven Kodit Oy, Nurmijärvi) ja Tuukka Tuomala (Hämeenlinnan Asunnot Oy, Hämeenlinna). Kaikki hallituksen jäsenet ovat edustamiensa yhtiöiden toimitusjohtajia. Hallituksen jäsenistä Kari Keränen ja Tuukka Tuomala ovat uusia.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry antoi syyskokouksessa julkilausuman. Sen mukaan KOVA vaatii valtiolta välittömiä toimia erityisesti kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja korjausrakentamisen lisäämiseksi. Rakennusalan suhdannetilanne on vaarallisen heikko ja näkymät erittäin huonot myös vuodelle 2024.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.

KOVAlla on 126 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 320 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 130 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2023 yhteensä lähes 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja 2024 Jaakko Kammonen, puh. 050 550 0836, jaakko.kammonen@espoonasunnot.fi

toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ