Tiedote: Raide-Jokerin rahoittaminen budjettivaroin oikea päätös

Jouni Parkkonen

RAIDE-JOKERIN RAHOITTAMINEN BUDJETTIVAROIN OIKEA PÄÄTÖS

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA pitää valtiovarainministeriön ehdotusta Raide-Jokerin rahoittamista budjettivaroin oikeana päätöksenä. Aiemmin Raide-Jokerin valtion rahoitusosuuden maksamiseen oli esitetty käytettävän Valtion asuntorahastoa.

– Pidän ehdottomasti parempana, että liikennehankkeet rahoitetaan valtion budjettirahoituksella kuin että siihen käytettäisiin budjetin ulkopuolisen Valtion asuntorahaston varoja. Asuntorahasto on tarkoitettu valtion asuntopolitiikan välineeksi ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistämiseen, ei liikennehankkeiden rahoittamiseen. Kyse on myös periaatteellisesti merkittävästä asiasta. Asuntorahaston varallisuus on kertynyt valtion arava-lainoista ja niiden lyhennyksistä. On tärkeää, että näitä varoja käytetään jatkossakin asuntopolitiikkaan ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen hyväksi, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

Mikä KOVA?

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 16 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 155 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja noin 275 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ