Y-Säätiö sr ja Sevas Oy KOVAn jäseniksi

Jouni Parkkonen

Y-SÄÄTIÖ JA SEVAS KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT RY:N JÄSENIKSI

Y-Säätiö sr ja Sevas Oy on hyväksytty Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) jäseniksi. Yhdistyksen hallitus hyväksyi yhteisöt jäseniksi tänään 17.2. pidetyssä kokouksessa. KOVAn jäsenenä on nyt 16 yleishyödyllistä vuokrataloyhteisöä.

Y-Säätiö sr on vuonna 1985 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Säätiön perustajia ovat muun muassa suurimmat kaupungit, Suomen Punainen Risti, Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus. Y-Säätiö omistaa tällä hetkellä yhteensä noin 16 300 vuokra-asuntoa yli 50 kunnassa eri puolilla Suomea. Säätiö tarjoaa sekä kohtuuhintaisia, tavanomaisia ARA-vuokra-asuntoja että erityisryhmille suunnattuja vuokra-asuntoja. Säätiö on palkittu myös asunnottomuuden vastaisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnastaan.

– ”Erityisasumisen tarjonnan osalta tilanne on jo melko hyvä, mutta tavallisen ARA-vuokra-asumisen tarve ja tarjonta eivät kohtaa Suomessa varsinkaan kasvukeskuksissa. Siitä syystä olemmekin vahvistaneet kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaamme viimeisten vuosien aikana voimakkaasti”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo.

Sevas Oy on vuonna 1990 perustettu Seinäjoen kaupungin omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Sevas on Seinäjoen suurin asuntorakennuttaja ja asuntojen vuokraaja. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yhteensä noin 2 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Seinäjokea, myös entisten Peräseinäjoen ja Ylistaron kuntien alueilla.

– ”Haluamme keskisuurena kunnallisena vuokrataloyhtiönä olla mukana edistämässä kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edellytysten esillä pitämistä. Sevasilla on aito huoli arava- ja korkotukilainojen kilpailukyvystä markkinoilla. Kuntayhtiöt toimivat markkinoilla, vaikka niiden toiminnalla on muut reunaehdot ja tavoitteet kuin pelkästään markkinaehtoiset tavoitteet. Tavoitteemme on, että myös KOVAn kautta saamme äänemme kuulumaan – KOVA on kova juttu”, Sevasin toimitusjohtaja Jukka Penttilä toteaa.

– Sevasin jäsenyys vahvistaa KOVAn jäsenpohjaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuottavien kuntaomisteisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvojana. Yhtiön jäsenyyden myötä KOVAn jäsenkenttä alkaa laajentua entistä enemmän myös keskisuuriin kaupunkeihin. Y-Säätiön jäsenyys tuo suurimman valtakunnallisen yleishyödyllisen vuokrataloyhtiön KOVAn jäseneksi. Molemmat jäsenyydet vahvistavat KOVAn asemaa yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden johtavana edunvalvojana. Olen vakuuttunut, että jäsenkehitys antaa pontta uusien, niin kunta- kuin järjestötaustaisten yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden ja -säätiöiden hakeutumiseen KOVAn jäseneksi, toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen iloitsee.

Mikä KOVA?

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 16 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 155 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja noin 275 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa noin 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Juha Kaakinen, Y-Säätiö, puh. 050 670 88, juha.kaakinen@ysaatio.fi

Toimitusjohtaja Jukka Penttilä, Sevas, puh. 0400 263 707, jukka.penttila@sevas.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ