Tiedote 17.12.2015: Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarvitaan

Jouni Parkkonen

KOHTUUHINTAISIA VUOKRA-ASUNTOJA TARVITAAN

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA pitää Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATTn eilen julkistamaa tutkimusta Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen hyödyistä vain markkinatalouden näkökulmasta laadittuna, eikä tutkimuksessa ole tarkasteltu valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa laajempana kokonaisuutena. KOVAn mielestä tutkimus osoittaa sen, että valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa tarvitaan koko Suomessa.

– Kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto edesauttaa Suomen menestystä ja talouskasvun edellytyksiä muun muassa tukemalla työvoiman liikkuvuutta sekä yritysten ja julkisen sektorin työvoiman saatavuutta. On tärkeää, että kunnissa on riittävästi saatavilla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, sillä ne mahdollistavat pienituloisten ihmisten asumisen. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävä saatavuus on myös kunnan vetovoimatekijä, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

On huomattava, että ARA-vuokra-asunnoissa vuokrat määräytyvät ns. omakustannusperiaatteella eikä niitä omistavien yhtiöiden ole tarkoitus tehdä voittoa. Pääosassa Suomea, jossa asuntomarkkinat ovat tasapainossa, valtion tukemien vuokra-asuntojen ja markkinaehtoisten vuokra-asuntojen vuokratasot ovat hyvin lähellä toisiaan. Alueilla, joilla asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa, omakustannusperiaatteella määräytyvien vuokrien ja markkinaehtoisesti määräytyvien vuokrien ero kasvaa. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kysynnän ja tarjonnan merkittävä epäsuhta on ratkaistavissa vain rakentamalla enemmän asuntoja, erityisesti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

– Erilaiset selvitykset osoittavat, että valtion tukemat vuokra-asunnot kohdentuvat jo nyt hyvin pienituloisille. Pienimmissä tulodesiileissä olevien ihmisten osuus asunnonsaajista on viime vuosina kasvanut. Asunnonvalintaperusteita ei ole siis tarpeen muuttaa. Lisäksi on huomattava, että pääosa esimerkiksi kuntien omistamista vuokra-asunnoista, tai opiskelija- ja nuorisoasunnoista sijaitsee lähiöissä, ei kuntien keskustoissa, Jouni Parkkonen summaa.

Mikä KOVA?

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 14 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 135 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja noin 250 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa yli kolmannesta kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ