Tiedote: Vuokrataloyhtiöt investoivat merkittävästi Suomeen – tonttipula rajoittaa uudistuotantoinvestointeja

Jouni Parkkonen

VUOKRATALOYHTIÖT INVESTOIVAT MERKITTÄVÄSTI SUOMEEN – TONTTIPULA RAJOITTAA UUDISTUOTANTOINVESTOINTEJA

Tänään 8.3.2016 vuosikokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsenet ovat merkittäviä investoijia, asuntojen tuottajia ja työllistäjiä Suomessa. KOVAn 16 yleishyödyllistä jäsenyhteisöä investoivat vuonna 2016 kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen ja perusparantamiseen yhteensä 925 miljoonaa euroa ympäri Suomea.

Investoinneista noin 735 miljoonaa euroa koostuu uusien, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamisesta. Investoinneilla käynnistetään yhteensä yli 4 400 vuokra-asunnon rakennuttaminen eri puolilla Suomea. Valmistuessaan nämä asunnot tulevat tarpeeseen ja lyhentävät asuntojonoja monilla paikkakunnilla.

Vuokra-asuntojen perusparannuksiin KOVAn jäsenyhteisöt investoivat noin 190 miljoonaa euroa. Investoinnit parantavat useiden tuhansien ihmisten koteja aiempaan nähden. Investoinnit lisäävät asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja turvaavat asuinkiinteistöjen pitkäjänteistä käyttöä.

Uudistuotantoinvestointien määrään vaikuttaa suoraan kohtuuhintaisten tonttien saatavuus kunnissa. Tonttien saatavuus kuitenkin vaihtelee vuosittain kunnissa. Se vaikeuttaa vuokrataloyhtiöiden pitkäjänteistä toimintaa. Erityistä pulaa on kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon tarkoitetuista tonteista.

– KOVAn jäsenyhteisöjen investoinnit tuovat ihmisille uusia koteja sekä tuovat valtiolle ja kunnille satoja miljoonia euroja verotuloja. Lisäksi investoinnit työllistävät reilusti yli 10 000 rakennusalan ihmistä tänä vuonna. Uusia asuntoja syntyy käytännössä se määrä kuin minkä verran yhtiöt saavat kohtuuhintaisia tontteja vuokra-asuntotuotantoon. Tänä vuonna käynnistyvien uudistuotantoinvestointien korkea määrä osoittaa sen, että yhteisöt ovat saaneet tontteja aiempia vuosia paremmin. Pidän välttämättömänä, että kunnissa turvataan jatkossa asuntotarvetta vastaava tonttivaranto erityisesti kohtuuhintaiseen vuokra-asuntorakentamiseen, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen sanoo.

Mikä KOVA?

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 16 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 155 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja noin 275 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n 3. vuosikokous

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

 

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ