Asuntopolitiikan pitkäjänteisyydellä ja asumismuotojen monipuolisuudella hyvinvointia yhteiskuntaan

Katriina Lius

Tänään 12.4.2024 kevätkokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenet korostavat pitkäjänteisen asuntopolitiikan sekä monipuolisen ja kestävän asumisen merkitystä. Hyvän asumisen tavoite on lisätä ihmisten hyvinvointia yhteiskunnassa.

Asumisessa Suomi on onnistunut kansainvälisestikin verrattuna hyvin. Onnistumisen yhtenä kulmakivenä on ollut pitkäjänteinen ja ennustettava asuntopolitiikka. Nyt valitettavasti on nähtävissä merkkejä siitä, että asuntopolitiikassa ollaan tekemässä äkkivääriä käännöksiä, joiden seurauksia ei tunneta. Samalla rikotaan jotain toimivaa. Olisi viisautta, että emme riko sitä, mikä meillä toimii.

Suomen asuntomarkkinoiden onnistumisen keskeisenä avaimena voidaan pitää myös sitä, että meillä on rakennettu sekä valtion tukemaa että vapaarahoitteista asuntotuotantoa. Noin kolmasosa asuntokannastamme on tavalla tai toisella rakennettu valtion tuella. Tällä on voitu hillitä paitsi asumisen hintaa, myös luotu sellaista asuntotarjontaa, jota ei markkinaehtoisesti rakennu. Kohtuuhintainen asuntotuotanto on edelleen yksi menestystekijöistämme. Suomea katsotaan maailmalla ihaillen. Olemme onnistuneet siinä, mistä monessa maassa haaveillaan: ihmisillä on turvallisia, terveellisiä ja laadukkaita koteja. Kohtuuhintaisen asuntokannan myötä myös edullisia ja monipuolisia asumisratkaisuja on tarjolla, vaikkakin niitä on niukasti. Suomessa on onnistuttu myös asunnottomuuden pitkäaikaisessa ja systemaattisessa vähentämisessä.

Monipuolinen asuminen edellyttää erilaisia hallintamuotoja. Suomessa on vakiintunut käytännössä kolme asumismuotoa: omistusasuminen, vuokra-asuminen ja asumisoikeusasuminen. Näistä valtion takaamaa lainoitusta voidaan myöntää vuokra- ja asumisoikeusasumiseen. Asumisoikeusasuminen on kuitenkin nyt vastatuulessa, sillä hallitus on päättänyt lopettaa lainoituksen uusien asumisoikeusasuntojen rakentamiseen. Asuntopoliittisesti asumisoikeusasumisella on merkittävä rooli käytännössä ainoana vuokra- ja omistusasumisen välissä olevana asuntoratkaisuna, seniorien loppuelämän asumismuotona ja esimerkiksi segregaation torjunnassa. Vetoamme maan hallitukseen, että se arvioisi uudelleen päätöstään lopettaa asumisoikeusasuntojen rakentaminen.

Asumisen kestävyydessä sosiaalinen näkökulma on muodostumassa tärkeäksi ympäristönäkökulmien rinnalle. Tasapainoiset asuntoalueet edellyttävät sekoittavaa politiikkaa, johon voidaan vaikuttaa kaavoituksen lisäksi asuntokannan monipuolisella hallintajakaumalla ja valtion tuella rakennettujen asuntojen osalta myös asukasvalinnalla.

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n kevätkokous

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kammonen, puh. 050 550 0836, jaakko.kammonen@espoonasunnot.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ