Tiedote: Uusien MAL-alueiden tuet hallitusohjelman vastaisia

Jouni Parkkonen

Tiedote: Uusien MAL-sopimusalueiden tuet hallitusohjelman vastaisia

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on pettynyt Jyväskylän, Lahden ja Kuopion maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten sisältöön asuntorakentamiseen liittyvien tukien osalta. KOVAn mielestä neuvottelutulokset näistä uusista MAL-sopimuksista ovat hallitusohjelman vastaisia asuntorakentamisen tukien osalta. Uusien MAL-sopimusalueiden osalta neuvottelutulokset lähtevät siitä, että näillä alueilla tuetaan vain puurunkoisten ARA-vuokrakerrostalojen rakentamista.

Hallitusohjelmassa linjataan, että MAL-sopimusalueilla valtion tukeman ARA-vuokra-asuntotuotannon käynnistysavustusten suuruus on 3 000 – 10 000 euroa asuntoa kohden. Käynnistysavustuksia voidaan korottaa 20 prosentilla, mikäli rakennettava kohde on puurunkoinen. Hallitus muutti vuonna 2020 puurakentamiseen liittyvää käynnistysavustuskannustinta niin, että puurakentamislisä on kiinteä ja suuruudeltaan 5 000 euroa asuntoa kohden kaikilla MAL-sopimusalueilla puurunkoisia kerrostaloja rakennettaessa.

Eduskunta edellytti vuoden 2021 talousarviota hyväksyessään, että uusille Jyväskylän, Lahden ja Kuopion MAL-sopimusalueille tulee osoittaa vähintään 1 000 euron asuntokohtainen käynnistysavustus ARA-vuokra-asuntotuotannossa, sillä tämä avustus on käytössä myös MAL-alueiden ulkopuolisilla alueilla vuonna 2021. Tätä käynnistysavustusta voidaan korottaa puurakentamislisällä. KOVAn tulkinnan mukaan eduskunnan ilmaisema tahto käynnistysavustuksista koskee ARA-tuotantoa koko MAL-sopimuskaudella, mutta uusien kaupunkiseutujen MAL-sopimusten neuvottelutuloksessa tämä koskee vain vuotta 2021.

– Vaikka on myönteistä, että uusien MAL-alueiden sopimuksista on saavutettu neuvottelutulokset, on selvää, että neuvottelutulokset näiden MAL-alueiden ARA-vuokra-asuntotuotannon käynnistysavustuksista ovat hallitusohjelman kirjauksen vastaisia. Käynnistysavustusten erilaiset myöntämisperusteet ovat myös kaupunkiseutuja ja niiden asuntorakentamista eriarvoistavia. Hallitusohjelman mukaan jokaisella MAL-alueella ARA-vuokra-asuntotuotannon käynnistysavustuksen tulee olla vähintään 3 000 euroa asuntoa kohden. Tätä avustusta voidaan korottaa, mikäli kohde toteutetaan puurunkoisena. Pidän hyvin erikoisena sitä, että virkamiesten ja kaupunkiseutujen välillä neuvotellut uudet MAL-sopimukset eivät ole ehdoiltaan hallitusohjelman mukaisia, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen hämmästelee.

KOVA pitää välttämättömänä, että uusien MAL-sopimusten ehdot ARA-asuntorakentamisen osalta muutetaan vastaamaan hallitusohjelman kirjauksia. Tämä edistää myös kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakennuttamisen edellytyksiä kaikilla MAL-sopimusalueilla.

Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on vuoden 2013 syksyllä perustettu yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 100 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 285 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 75 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 60 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

Yhden hengen asuntokunnan lukumäärä kasvaa jatkuvasti, mutta pieniä asuntoja on silti vähän tarjolla. https://t.co/5xkZiKB2fi

syyskuu 28, 2022
LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ