Tiedote: Uusien MAL-alueiden tuet hallitusohjelman vastaisia

Jouni Parkkonen

Tiedote: Uusien MAL-sopimusalueiden tuet hallitusohjelman vastaisia

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on pettynyt Jyväskylän, Lahden ja Kuopion maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten sisältöön asuntorakentamiseen liittyvien tukien osalta. KOVAn mielestä neuvottelutulokset näistä uusista MAL-sopimuksista ovat hallitusohjelman vastaisia asuntorakentamisen tukien osalta. Uusien MAL-sopimusalueiden osalta neuvottelutulokset lähtevät siitä, että näillä alueilla tuetaan vain puurunkoisten ARA-vuokrakerrostalojen rakentamista.

Hallitusohjelmassa linjataan, että MAL-sopimusalueilla valtion tukeman ARA-vuokra-asuntotuotannon käynnistysavustusten suuruus on 3 000 – 10 000 euroa asuntoa kohden. Käynnistysavustuksia voidaan korottaa 20 prosentilla, mikäli rakennettava kohde on puurunkoinen. Hallitus muutti vuonna 2020 puurakentamiseen liittyvää käynnistysavustuskannustinta niin, että puurakentamislisä on kiinteä ja suuruudeltaan 5 000 euroa asuntoa kohden kaikilla MAL-sopimusalueilla puurunkoisia kerrostaloja rakennettaessa.

Eduskunta edellytti vuoden 2021 talousarviota hyväksyessään, että uusille Jyväskylän, Lahden ja Kuopion MAL-sopimusalueille tulee osoittaa vähintään 1 000 euron asuntokohtainen käynnistysavustus ARA-vuokra-asuntotuotannossa, sillä tämä avustus on käytössä myös MAL-alueiden ulkopuolisilla alueilla vuonna 2021. Tätä käynnistysavustusta voidaan korottaa puurakentamislisällä. KOVAn tulkinnan mukaan eduskunnan ilmaisema tahto käynnistysavustuksista koskee ARA-tuotantoa koko MAL-sopimuskaudella, mutta uusien kaupunkiseutujen MAL-sopimusten neuvottelutuloksessa tämä koskee vain vuotta 2021.

– Vaikka on myönteistä, että uusien MAL-alueiden sopimuksista on saavutettu neuvottelutulokset, on selvää, että neuvottelutulokset näiden MAL-alueiden ARA-vuokra-asuntotuotannon käynnistysavustuksista ovat hallitusohjelman kirjauksen vastaisia. Käynnistysavustusten erilaiset myöntämisperusteet ovat myös kaupunkiseutuja ja niiden asuntorakentamista eriarvoistavia. Hallitusohjelman mukaan jokaisella MAL-alueella ARA-vuokra-asuntotuotannon käynnistysavustuksen tulee olla vähintään 3 000 euroa asuntoa kohden. Tätä avustusta voidaan korottaa, mikäli kohde toteutetaan puurunkoisena. Pidän hyvin erikoisena sitä, että virkamiesten ja kaupunkiseutujen välillä neuvotellut uudet MAL-sopimukset eivät ole ehdoiltaan hallitusohjelman mukaisia, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen hämmästelee.

KOVA pitää välttämättömänä, että uusien MAL-sopimusten ehdot ARA-asuntorakentamisen osalta muutetaan vastaamaan hallitusohjelman kirjauksia. Tämä edistää myös kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakennuttamisen edellytyksiä kaikilla MAL-sopimusalueilla.

Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on vuoden 2013 syksyllä perustettu yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 100 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 285 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 75 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 60 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ