Tiedote: Lakiesitys 40 vuoden korkotuen kehittämiseksi valtava pettymys

Jouni Parkkonen

LAKIESITYS 40 VUODEN KORKOTUEN KEHITTÄMISEKSI VALTAVA PETTYMYS

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle lakiesityksen 40 vuoden korkotuen kehittämiseksi. Eduskunta edellytti hallitusta vuonna 2016 hyväksymällään ponnella käynnistämään 40 vuoden korkotukimallin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet, jotta mallin ehdot saadaan kannustaviksi. Lakiesitys on kuitenkin valtava pettymys aidosti yleishyödyllisille ja omakustannusperiaatteella toimiville vuokranantajille.

Lakiesityksellä ei puututa korkotukijärjestelmän keskeisimpään ongelmaan, valtion tuen vähäisyyteen. Pitkien rajoitusten ainoana vastapainona tällä korkotasolla on valtion täytetakaus korkotukilainalle. Valtion tuki järjestelmään on olematon. Lisäksi lakiesityksessä on pitkäaikaiselle kiinteistönpidolle vahingollisia ehdotuksia, kuten kielto varautua korjauksiin uusissa korkotukilainoissa.

Lakiesityksessä on kuitenkin joitakin korkotukijärjestelmää parantavia elementtejä, kuten lainojen lyhennysten takapainotteisuuden vähentäminen, mutta ne eivät lisää valtion tukea järjestelmässä. Samalla nämä elementit kuitenkin vähentävät myös valtion riskejä.

Aidosti yleishyödyllisille vuokranantajille ongelma eivät ole korkotukijärjestelmään liittyvät pitkät rajoitusajat, vaan valtion tuen puute korkotukijärjestelmästä. Pitkässä, 40 vuoden korkotukimallissa ei ole myöskään parempia ehtoja kuin rajoitusajaltaan huomattavasti lyhyemmässä 10 vuoden korkotukimallissa. Näiden kahden korkotukimallin ehtojen keskinäinen suhde ei ole myöskään tasapainossa.

– KOVA on erittäin pettynyt siihen, että lakiesitys ei sisällä parannuksia 40 vuoden korkotukijärjestelmän keskeiseen ongelmaan, valtion tuen määrään järjestelmässä. Lisäksi vaikuttaa siltä, että hallitus ei ole lakiesitystä laatiessaan ottanut lainkaan huomioon eduskunnan ilmaisemaa tahtoa tehdä pitkästä korkotukijärjestelmästä ehdoiltaan kannustava. On mielenkiintoista nähdä, hyväksyykö eduskunta lakiesityksen, joka ei vastaa sen tahtoa, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen pohtii.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 33 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 180 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittivat vuonna 2017 yhteensä lähes 5 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistui vuoden 2017 aikana yli 3 200 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2017 olivat 1 150 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ