Tiedote: KOY Sievin Jussi KOVAn jäseneksi

Jouni Parkkonen

KOY SIEVIN JUSSI KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT – KOVA RY:N JÄSENEKSI

Kiinteistö Oy Sievin Jussi on Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n uusin jäsen. Yhtiö hyväksyttiin KOVAn jäseneksi tänään 27.10. KOVAn jäsenenä on nyt 33 yleishyödyllistä vuokrataloyhteisöä.

Kiinteistö Oy Sievin Jussi on vuonna 1996 perustettu Sievin kunnan kokonaan omistama yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva vuokrataloyhtiö. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 250 vuokra-asuntoa Sievissä. Yhtiön asuntokannan keskivuokra on 9,30 euroa neliöltä kuukaudessa vuonna 2017.

– Koemme KOVAn tärkeäksi edunvalvojaksi pienelle vuokrataloyhtiölle ja uskon KOVAsta olevan apua myös minulle ammatillisesti. Lisäksi KOVAn järjestämä koulutustarjonta on eri vaihtoehdoista parhaiten kohdennettua juuri meidän toimintaamme. Tärkeää tämän luontoisessa toiminnassa on myös verkostoituminen ja kokemusten vaihtaminen vuokrataloyhtiöiden välillä, Sievin Jussin toimitusjohtaja Jarkko Mehtälä kertoo liittymiseen johtaneista syistä.

– Sievin Jussin jäsenyys vahvistaa edelleen KOVAn painoarvoa asuntomäärältään pienten ja keskikokoisten vuokrataloyhtiöiden johtavana edunvalvojana ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenmäärä on nyt tuoreimman jäsenen myötä kasvanut 50 prosentilla tänä vuonna. Sievin Jussi on 11. tänä vuonna hyväksytty jäsen KOVAlle. KOVA koetaan selvästi omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhtiöiden johtavaksi valtakunnalliseksi edunvalvojaksi ja yhteistyöjärjestöksi, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen kiittelee.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 33 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 177 500 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Jarkko Mehtälä, Kiinteistö Oy Sievin Jussi, puh. 044 488 3318, jarkko.mehtala@sievi.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ