Kommentti: AAKE-työryhmältä lupaavia ehdotuksia

Jouni Parkkonen

KOMMENTTI: AAKE-TYÖRYHMÄLTÄ LUPAAVIA EHDOTUKSIA VÄESTÖLTÄÄN VÄHENEVILLÄ ALUEILLA TOIMIVIEN VUOKRATALOYHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMISEKSI

Ympäristöministeriö julkisti tänään työryhmäraportin kasvukeskusten ulkopuolisten alueiden asuntokannan ja asuinolojen kehittämisestä. Ns. AAKE-työryhmä pohti toimia, joilla voitaisiin parantaa valtion tukemien vuokrataloyhteisöjen taloudellista asemaa ja yhteisöjen asuntokannan kehittämistä alenevaan kysyntään.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry pitää AAKE-työryhmän ehdotuksia väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytysten parantamiseksi erittäin lupaavina. KOVA on pitänyt useita AAKE-työryhmän ehdotuksia esillä myös omassa edunvalvonnassaan. Ehdotuksia toimiksi, joilla vuokrataloyhteisöt voivat ennakolta kehittää asuntokantaansa vastaamaan vähenevään kysyntään, KOVA pitää erityisen tärkeinä ja kannatettavina. Tällöin vuokrataloyhteisöt voivat ryhtyä ennakolta toimiin, joilla voidaan ehkäistä yhteisöjen taloudellisten ongelmien syntyminen.

KOVA pitää ehdotettujen toimien lisäksi tärkeänä, että myös vuokrataloyhteisöjen lainojen osittaista tai kokonaista anteeksiantoakin voitaisiin tapauskohtaisesti helpottaa, vaikka rajoituksia ei vapautettaisikaan, sillä vasta tällöin yhteisöjen suurinta taloudellista taakkaa saataisiin helpotettua.

– Olen mielissäni siitä, että AAKE-työryhmältä on löytynyt erilaisia keinoja väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseksi. Yhteisöt tarvitsevat hyvät ja monipuoliset työkalut asuntokantansa kehittämiseksi ennakolta alenevaan kysyntään. Myös lainojen osittaista tai kokonaista anteeksiantoa tulee helpottaa. Pidän ehdottoman tärkeänä, että työryhmän ehdotusten pohjalta käynnistetään lainsäädäntömuutokset mahdollisimman nopeasti, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 32 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 177 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

 

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ