Tiedote: KOVAsta myös asumisoikeusyhteisöjen edunvalvoja – aso-lain uudistamista jatkettava!

Jouni Parkkonen

Tiedote: KOVA ry:stä myös asumisoikeusyhteisöjen edunvalvoja – asumisoikeuslainsäädännön uudistamista jatkettava

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n (aiemmin Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry) toiminta ja jäsenpohja on laajentunut asumisoikeusyhteisöihin. Uudesta KOVAsta on näin tullut vuokrataloyhtiöiden lisäksi asumisoikeusyhteisöjen valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. Uuteen rooliinsa liittyen KOVAlle on tänään hyväksytty 8 asumisoikeusyhteisöä jäseneksi. Osa uusista jäsenistä omistaa ja rakennuttaa myös ARA-vuokra-asuntoja.

Uudet jäsenet ovat Asuntosäätiö sr., ES-Laatuasunnot Oy, Helsingin Asumisoikeus Oy, Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy, TA-Asumisoikeus Oy, Oy Vaasan Asumisoikeus – Vasa Bostadsrätt Ab, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy ja Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso. Asuntosäätiön osalta sen jäsenyys KOVAssa muuttui tytäryhtiö Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy:n sijasta koko konsernin, mukaan lukien Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n, jäsenyydeksi. KOVAn aiemmista jäsenistä KAS asunnot Oy:llä ja Kuopion vanhustenkotiyhdistys ry:llä on omistuksessaan asumisoikeusasuntoja.

KOVAn jäseninä olevat asumisoikeusyhteisöt omistavat yhteensä noin 41 000 asumisoikeusasuntoa. Asuntokanta muodostaa yli 80 prosenttia kaikista asumisoikeusasunnoista Suomessa.

– KOVAn historiassa kääntyy nyt uusi lehti, kun ryhdymme edustamaan myös asumisoikeusyhteisöjä. Muutos on luonteva, sillä tavoitteenamme on, että KOVA edustaisi tulevaisuudessa kaikkia yleishyödyllisen asuntotuotannon toimijoita. Muutosta valmisteltiin viime vuonna siten, että KOVA otti käyttöön viime marraskuussa uudet säännöt, uuden nimen ja valmistautui tänään julkistettuun muutokseen. Olen iloinen siitä, että asumisoikeusyhteisöt kokevat nimenomaisesti KOVAn heidän parhaaksi vaihtoehdokseen edunvalvonnan ja erilaisten jäsenpalveluiden osalta. Nyt julkistetun muutoksen myötä KOVAn rooli koko kohtuuhintaisen asuntokannan omistajien ja tuottajien yhteisönä vahvistui merkittävästi. Lupaamme uusille jäsenillemme vahvaa ja asiantuntevaa edunvalvontaa asumisoikeusasioissa. Tekemistä riittää, sillä vastikään hyväksytty uusi asumisoikeuslainsäädäntö jäi omistajayhteisöjen kannalta osittain puutteelliseksi, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

– KOVAan liittyminen on meille luonteva askel. Jo KOVAn tähänastinen aktiivinen ja tuloksellinen toiminta asumisen kohtuuhintaisuuden eteen on tehnyt vaikutuksen. Jäsenpohjan nyt tapahtuva vahvistuminen sekä määrällisesti että varsinkin uuden asumismuodon myötä laadullisesti, virittää odotukset korkealle. Pysyvine käyttö- ja luovutusrajoituksineen asumisoikeusasuminen edustaa valtion tukeman kohtuuhintaisen asumisen kovaa ydintä. Vaikka asumisoikeusasuminen monessa kohdin poikkeaakin vuokra-asumisesta, yhdistäviä tekijöitä on enemmän kuin erottavia ja varsinkin edunvalvonnassa intressit ovat yhdensuuntaisia. Näyttöjen perusteella vahvan edunvalvonnan lisäksi myös muut KOVAn jäsenpalvelut, kuten koulutustoiminta, ovat toki kannaltamme selkeitä vetovoimatekijöitä ja tukevat pyrkimyksiämme parantaa jatkuvasti toimintaamme, Suomen suurimman asumisoikeusyhteisön Asuntosäätiön Asumisoikeuden toimitusjohtaja Jari Riskilä sanoo.

Asumisoikeuslainsäädännön uudistamista jatkettava!

Eduskunta hyväksyi viime viikolla uuden asumisoikeuslainsäädännön. Uusi laki tulee pääosin voimaan 1.1.2022 lukien. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotoista johtuen hallituksen esitystä jouduttiin muuttamaan siten, että laista poistettiin mahdollisuus asumisoikeussopimuksen irtisanomiseen asumisoikeuskohteen vajaakäyttötilanteessa. Lisäksi perustuslakivaliokunta edellytti, että asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa tekeville on säädettävä rikosoikeudellinen virkavastuu.

– Vaikka on erittäin myönteistä, että uudistettu asumisoikeuslainsäädäntö hyväksyttiin, laki jäi asumisoikeusyhteisöjen kannalta osittain puutteelliseksi. On välttämätöntä, että asumisoikeuslainsäädännössä tarjotaan lähitulevaisuudessa ne keinot, joilla asuntokannan vajaakäyttötilanteisiin voidaan puuttua. Tämä on ennen kaikkea asukkaiden etu, sillä kyse on asumisen kohtuuhintaisuudesta. Rikosoikeudellisen virkavastuun ulottaminen asukasvalintaan on herättänyt asumisoikeusyhteisöissä kysymyksiä käytännön työn kannalta, sillä tällaista säännöstä ei ole aiemmin ollut. Asukasvalintaa koskevat säännökset tulevat voimaan vasta 1.9.2023, joten vastausten etsimiseen on aikaa, mutta työ on käynnistettävä välittömästi, Parkkonen ja Riskilä linjaavat.

Uudet jäsenet

Asuntosäätiö sr on perustettu vuonna 1951. Sen taustalla ovat Invalidiliitto ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Vuokralaiset VKL ry ja Väestöliitto ry. Säätiö omistaa tällä hetkellä lähes 17 000 asumisoikeusasuntoa ja yli 1 000 vuokra-asuntoa. Säätiö toimii yli 30 paikkakunnalla. Säätiön asumisoikeusasuntokannan käyttövastike vuonna 2021 on 12,17 euroa neliöltä kuukaudessa ja vuokra-asuntojen keskivuokra on 15,60 euroa neliöltä kuukaudessa.

ES-Laatuasunnot Oy on vuonna 1996 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva yhtiö. Sen omistavat Kouvolan Dementia- ja Kehitysvammaisten Ryhmäkotiyhdistys ry, Kouvolan Iltarusko ry, Vehka-asuntojen Tuki ry ja Varte Oy. Konserni omistaa tällä hetkellä yhteensä yli 500 vuokra- ja palveluasuntoa sekä lähes 100 asumisoikeusasuntoa Kymenlaaksossa ja pääkaupunkiseudulla. Yhtiön asumisoikeusasuntokannan asuntokannan käyttövastike vuonna 2021 on 10,14 euroa neliöltä kuukaudessa, vuokra-asuntokannan keskivuokra on 11,55 euroa neliöltä kuukaudessa ja palveluasuntokannan keskivuokra 10,36 euroa neliöltä kuukaudessa.

Helsingin Asumisoikeus Oy vuonna 1992 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Helsingin kaupungin kokonaan omistama asumisoikeusyhtiö. Yhtiö omistaa yli 5 200 asumisoikeusasuntoa. Yhtiön asuntokannan käyttövastike vuonna 2021 on 10,30 euroa neliöltä kuukaudessa.

Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy on vuonna 2002 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva yksityisomisteinen yhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 1 200 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa Pirkanmaalla. Yhtiön asumisoikeusasuntokannan asuntokannan käyttövastike vuonna 2021 on 10,15 euroa neliöltä kuukaudessa ja vuokra-asuntokannan keskivuokra on 11,98 euroa neliöltä kuukaudessa.

TA-Asumisoikeus Oy on vuonna 1990 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva asumisoikeusyhtiö. Yhtiö on TA-Yhtymä Oy:n suurin tytäryhtiö. Se omistaa tällä hetkellä yli 14 200 asumisoikeusasuntoa ympäri Suomen. Yhtiön asuntokannan käyttövastike vuonna 2021 on 11,29 euroa neliöltä kuukaudessa.

Oy Vaasan Asumisoikeus – Vasa Bostadsrätt Ab on vuonna 1992 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Vaasan kaupungin kokonaan omistama asumisoikeusyhtiö. Yhtiö omistaa lähes 250 asumisoikeusasuntoa. Yhtiön asuntokannan käyttövastike vuonna 2021 on 10,19 euroa neliöltä kuukaudessa.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy on vuonna 1990 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, viiden kunnan ja kahden yhtiön omistama asumisoikeusyhtiö. Sen enemmistöomistaja on Turun kaupunki. Yhtiö omistaa lähes 2 800 asumisoikeusasuntoa Varsinais-Suomessa. Yhtiön asuntokannan käyttövastike vuonna 2021 on 10,56 euroa neliöltä kuukaudessa.

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso on vuonna 2012 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva asumisoikeusyhdistys. Yhdistyksen perustivat aktiiviset eläkeläiset. Jason kohteissa tavoitellaan yhteisöllistä senioriasumista ja sen toimintamalli perustuu yhteistiloihin, asukastoiminnanohjaukseen ja aktiivisiin asukkaisiin. Yhdistys omistaa 390 asumisoikeusasuntoa Jyväskylässä. Yhdistyksen asuntokannan käyttövastike vuonna 2021 on 11,03 euroa neliöltä kuukaudessa.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Jari Riskilä, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, puh. 040 756 3817, jari.riskila@asuntosaatio.fi

Toimitusjohtaja Pasi Peltomäki, ES-Laatuasunnot Oy, puh. 040 511 5725, pasi.peltomaki@es-laatuasunnot.fi

Toimitusjohtaja Juha Viljakainen, Helsingin Asumisoikeus Oy, puh. 050 324 5839, juha.viljakainen@haso.fi

Rahoitusjohtaja Raimo Kujansuu, Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy, puh. 040 774 7765, raimo.kujansuu@avoasunnot.fi

Toimitusjohtaja Esa Mustonen, TA-Asumisoikeus Oy, puh. 045 7734 3791, esa.mustonen@ta.fi

Toimitusjohtaja Birgit Mäkinen, Oy Vaasan Asumisoikeus – Vasa Bostadsrätt Ab, puh. 044 586 8021, birgit.makinen@pikipruukki.com

Toimitusjohtaja Maria Aspala, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, puh. 0400 817 950, maria.aspala@vaso.fi

Toiminnanjohtaja Susanna Turkkila, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso, puh. 050 439 5122, susanna.turkkila@jasoasunnot.com

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on vuoden 2013 syksyllä perustettu yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 95 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 280 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 55 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ