Tiedote: KOVAn jäsenillä vuodelle 2024 ennennäkemättömän kovia vuokran- ja vastikkeenkorotuspaineita

Katriina Lius

Kuluneen kevään ja alkukesän aikana vuokra- ja asumisoikeusasumisen hinta on ollut paljon esillä, ja talouden näkymät ovat korkojen osalta heikentyneet paljon odotettua nopeammin. Samalla voimakkaana pysyttelevä inflaatio on kasvattanut kustannuksia sekä leikannut ihmisten ostovoimaa. Taloustilanteen kehitystä osattiin ennakoida jo viime syksynä vuoden 2023 vuokrankorotuksista päätettäessä, mutta tilanteen näin nopeaan muutokseen ei yleishyödyllisillä asuntoyhteisöillä ole käytännössä ollut juurikaan mahdollisuuksia varautua.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenillä vuokrankorotukset vuodelle 2023 olivat yleiseen kustannuskehitykseen nähden maltillisia. Jäsenyhteisöjen asuntomäärillä painotettu keskimääräinen vuokrankorotus ARA-vuokra-asuntokannassa oli vuodelle 2023 noin 3,6 prosenttia. Kiinteistöjen korjaus- ja hoitomenot olivat suurin korotukseen vaikuttava tekijä, ja mikäli kaikki kustannukset olisi siirretty suoraan korotuksiin, olisi todellinen korotustarve ollut yli 8 prosenttia. Asumisoikeusyhteisöjen asuntomäärällä painotettu käyttövastikkeen korotus vuodelle 2023 oli noin 5 prosenttia.

KOVAn jäsenet toimivat omakustannusperiaatteella, jolloin asuntojen vuokra- ja käyttövastiketasot perustuvat todellisiin kustannuksiin. Kohtuuhintaisen asumisen toimijoiden pyrkimyksenä on, että asuminen pysyisi koko ajan kohtuuhintaisena. Lisäksi omakustannusperiaatteen hengen mukaisesti KOVAn jäsenet etsivät aktiivisesti keinoja alentaa kulujaan.

Vuoden 2023 vuokrankorotuksia voitiin hillitä aikatauluttamalla korjaushankkeita ja investointeja uudelleen, siirtämällä uudistuotantoa sekä etsimällä säästöjä esimerkiksi energiankulutuksen vähentämisestä. Joillain yhtiöillä on ollut myös mahdollisuuksia käyttää aiempien vuosien ylijäämää kattamaan nousevia kustannuksia.

Vuonna 2024 vuokrankorotuksia aiheuttaa yleinen kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu, mutta ennen kaikkea rahoituskulujen huomattava kasvu. Odotettavissa on jopa 20 prosentin korotustarpeita vuokriin. On kuitenkin tärkeää huomioida, että KOVAn jäsenyhtiöiden tilanteet ovat erilaiset, ja näin ollen joillakin yhtiöillä vuokrankorotukset voivat olla huomattavan paljon pienempiäkin. Kiinteistöjen ylläpidon ja rahoituksen kustannustasot ovat kuitenkin yhä poikkeuksellisen korkealla tasolla, eikä tilanteen odoteta tästä kovinkaan nopeasti helpottavan. ARA-toimijoiden osalta vaihtoehdot ovat vähissä, sillä helpot keinot vuokratasojen hillitsemiseksi alkavat olla käytetty. Korjaushankkeiden siirroilla tai vanhojen ylijäämien turvin ei tilannetta ratkaista. KOVA on huolissaan siitä, että korkeat kustannukset aiheuttavat kiinteistöjen pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen korjaustoiminnan näivettymistä.

-Tämä tarkoittaisi yhä kasvavaa korjausvelkaa tuleville vuosille ja vähemmän ARA-toimijoiden energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Tilanne on vaikea myös rakennusalalle, koska asuntorakentamisen osalta näkymät eivät tällä hetkellä ole kovinkaan optimistiset. Uuden hallitusohjelman ARA-tuotantoa ja rahoitusta koskevat kirjaukset tulevat vaikeuttamaan vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen tilannetta entisestään, KOVAn tekninen johtaja Sami Ylenius toteaa.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Sami Ylenius, KOVA, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ