Tiedote: KOVAn hallitukseen muutoksia – Närö jatkaa puheenjohtajana

Jouni Parkkonen

Tiedote: KOVAn hallitukseen muutoksia – Närö jatkaa puheenjohtajana

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toimitusjohtaja Jaana Närö on valittu jatkamaan Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n puheenjohtajana vuonna 2021. Valinnan teki tänään Helsingissä kokoontunut KOVAn syyskokous. Jaana Närö on toiminut KOVAn puheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta lukien, elokuusta 2013 lukien. KOVAn hallituksen kokoonpanoon puolestaan tuli useita muutoksia.

– KOVAlla käynnistyy vuonna 2021 tänään hyväksytyn päivitetyn strategian toimeenpano. Olen mielissäni, että pääsen sen myötä tekemään KOVAsta entistä vahvempaa ja palvelevampaa asuntoalan järjestöä. Vuonna 2021 KOVAn edunvalvonnassa puolestaan korostuvat kuntavaalien lisäksi asuntopolitiikan 8 vuoden kehittämisohjelman toimeenpano, Jaana Närö linjaa.

Hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajana toimiva Timo Hyttinen. Hyttinen on toiminut kuluvana vuonna KOVAn hallituksen jäsenenä.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Jukka Anttonen (Lahden Talot Oy, Lahti), Veli Haukka (Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Lohja), Juha Kaakinen (Y-Säätiö sr, Helsinki), Jaakko Kammonen (Espoon Asunnot Oy, Espoo), Esa Kankainen (Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy, Espoo), Jarmo Kuosa (KAS asunnot Oy, Helsinki) ja Birgit Mäkinen (Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab, Vaasa). Kaikki hallituksen jäsenet ovat edustamiensa yhtiöiden toimitusjohtajia. Hallituksen jäsenistä Jukka Anttonen, Veli Haukka ja Jaakko Kammonen ovat uusia.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry antoi syyskokouksessa julkilausuman. Sen mukaan kohtuuhintaisen asumisen merkitys korostuu kriiseissä. Kohtuuhintaisen asumisen kysyntä onkin ollut kasvussa viimeiset vuodet ja se näkyy asuntohakemusten määrän kasvuna. Kohtuuhintaisen asumisen toimijat tuovat asumiseen kohtuuhintaisuuden lisäksi väljyyttä, sillä kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden asuntokanta mahdollistaa laadukkaan elämän asukkaille.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien suurin valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja omistavia yhtiöitä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä.

KOVAlla on 77 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 230 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 370 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista ja noin 55 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2020 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenille valmistuu vuoden 2020 aikana noin 2 800 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenet käynnistävät vuonna 2020 investointeja yhteensä noin 1,2 miljardin euron arvosta.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ