Tiedote: KOVAn hallitukseen muutoksia – Närö jatkaa puheenjohtajana

Jouni Parkkonen

Tiedote: KOVAn hallitukseen muutoksia – Jaana Närö jatkaa puheenjohtajana

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toimitusjohtaja Jaana Närö on valittu jatkamaan Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n puheenjohtajana vuonna 2022. Valinnan teki tänään Helsingissä kokoontunut KOVAn syyskokous. Jaana Närö on toiminut KOVAn puheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta, vuodesta 2013 lukien. KOVAn hallituksen kokoonpanoon puolestaan tuli useita muutoksia ja hallituksen koko kasvoi 11 jäseneen.

– KOVA jatkaa määrätietoista toimintansa kehittämistä ja laajentumistaan myös vuonna 2022. Näin voimme palvella paitsi jäsenistöämme paremmin, myös tehdä entistä vaikuttavampaa edunvalvontaa. Vuonna 2022 KOVAn edunvalvonnassa korostuvat asuntopolitiikan 8 vuoden kehittämisohjelman toimeenpano, kiinteistökannan hiilineutraalisuusasiat ja valmistautuminen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin, Jaana Närö linjaa.

Hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin oululaisen Sivakka-yhtymä Oy:n toimitusjohtajana toimiva Raimo Hätälä. Hätälä on viimeksi ollut KOVAn hallituksessa vuosina 2013-2015.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Jukka Anttonen (Lahden Talot Oy, Lahti), Veli Haukka (Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Lohja), Jaakko Kammonen (Espoon Asunnot Oy, Espoo), Esa Kankainen (Asuntosäätiö sr, Espoo), Petri Kokkonen (Yrjö ja Hanna -säätiö sr, Helsinki), Heli Kotilainen (Setlementtiasunnot Oy, Helsinki), Esa Mustonen (TA-Asumisoikeus Oy, Espoo), Jari Mäkimattila (A-Kruunu Oy, Helsinki) ja Taina Ruhala (Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, Haapajärvi). Kaikki hallituksen jäsenet ovat edustamiensa yhtiöiden toimitusjohtajia. Hallituksen jäsenistä Petri Kokkonen, Heli Kotilainen, Esa Mustonen, Jari Mäkimattila ja Taina Ruhala ovat uusia.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry antoi syyskokouksessa julkilausuman. Sen mukaan ARA-asuminen tuottaa laatua kohtuulliseen hintaan. ARA-asumisessa on mahdollista yhdistää useita asumisen laatuun liittyviä tekijöitä, kuten asumisväljyyttä ja hyvää hinta-laatusuhdetta. ARA-asunnot ovat myös yleensä väljempiä kuin vapaarahoitteiset asunnot.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on omakustannusperiaatteella toimivia vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjä. Yhteisöt omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 107 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 290 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 120 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 75 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 60 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2021 yhteensä lähes 7 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ