Tiedote: Sami Ylenius KOVAn tekniseksi johtajaksi

Jouni Parkkonen

TIEDOTE: SAMI YLENIUS KOVAN TEKNISEKSI JOHTAJAKSI

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n tekniseksi johtajaksi on valittu rakennusinsinööri (AMK) Sami Ylenius. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2022. Hän siirtyy tehtävään Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöpäällikön tehtävästä.

Sami Yleniuksen tehtäviin KOVAn teknisenä johtajana sisältyy erityisesti yhdistyksen edunvalvonta- ja kehittämistoiminnasta vastaaminen ARA-uudis- ja korjausrakennuttamiseen, energiatehokkuus-, rakentamisen laatu- ja korjausvelan laskentaan liittyvissä asioissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

– Hain tehtävään päästäkseni kehittämään KOVAn teknistä osaamista ja palvelutarjontaa jäsenyhteisöllemme. KOVAn toiminnassa minua motivoi mahdollisuus edistää kohtuuhintaista asumista kaikkien jäsentemme eduksi. KOVAn työ on tärkeää ja myös tähän asti ollut tuloksellista. Odotan suurella mielenkiinnolla uuden tehtäväni aloitusta päästäkseni mukaan laajentamaan toimintaamme entisestään, KOVAn tekninen johtaja Sami Ylenius linjaa.

 

Lisätietoja:

Tekninen johtaja 1.1.2022 lukien Sami Ylenius, puh. 044 359 5816

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 107 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 290 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 75 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 60 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2021 yhteensä lähes 7 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ