Tiedote: KOVA yllättynyt valtion päätöksestä myydä A-Kruunu Oy

Katriina Lius

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yllättynyt valtion linjauksesta, jonka perusteella se voisi myydä kokonaan omistamansa A-Kruunu Oy:n. Yhtiön myyntiä koskevasta valtuudesta linjattiin tänään 23.5. julkistetussa valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevassa periaatepäätöksessä. Eduskunta päättäisi valtion omistusosuuden vähentämisestä 100 prosentista nollaan.

A-Kruunu Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Yhtiön tehtävänä on myös edistää puurakentamista, asumisen innovaatioita, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä. A-Kruunu Oy eriytettiin Kruunuasunnot Oy:stä omaksi yhtiökseen vuonna 2013. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa.

– Pidän yllättävänä hallituksen aikomusta myydä omistamansa A-Kruunu Oy, josta on viime vuosina tullut merkittävä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen omistaja suurimmilla kaupunkiseuduilla. Yhtiö irrotettiin Kruunuasunnoista reilut 10 vuotta sitten sen vuoksi, että se ryhtyisi osaltaan rakennuttamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja suurimmille kaupunkiseuduille ja siten helpottamaan kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta. Yhtiö on myös tehnyt paljon erilaista kehittämistyötä ja siten kirittänyt myös eri tavoin kiinteistö- ja rakennusalaa. Koska kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on edelleen merkittävää niukkuutta useissa suurimmissa kaupungeissa ja omakustannusvuokran ja markkinavuokrien ero on näillä alueilla suuri, pidän yllättävänä sitä, että hallitus tässä tilanteessa kuitenkin katsoo, että yhtiön myyminen olisi perusteltua, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

 

Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ