Tiedote: KOVA ry täyttää 10 vuotta

Katriina Lius

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry täyttää 10 vuotta tänään 29.8.2023. KOVA on yleishyödyllisten ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä.

KOVAn perustivat yhdeksän suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio) omistamat vuokrataloyhtiöt 29.8.2013. KOVA perustettiin nimellä Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA). KOVA keskittyi aluksi vuokrataloyhtiöiden edunvalvonnan tarpeisiin. KOVAn perustaneet yhtiöt kokivat, että tuolloin Suomesta puuttui taho, joka ajaisi kohtuuhintaista vuokra-asumista.

Vuonna 2021 KOVAn toiminta ja jäsenpohja laajentui asumisoikeusyhtiöihin, ja nykyisin KOVAn toiminta kohdistuu vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaympäristöön ja toimintaedellytyksiin. KOVA on Suomen ainoa vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden edunvalvoja, ja sen tavoitteena on luoda sellainen toimintaympäristö yleishyödyllisille vuokratalo- ja asumisoikeustaloyhtiöille, jotta ne voivat toteuttaa omaa perustehtäväänsä.

KOVA on kasvanut 10 vuodessa suureksi yleishyödyllisten asuntoyhtiöiden järjestöksi; tällä hetkellä KOVAlla on 122 jäsenyhtiötä, ja yhteensä KOVAn jäsenillä on omistuksessaan noin 320 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa noin 130 kunnan alueella Suomessa. KOVAn jäsenillä asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäseninä on vuokrataloyhtiöitä, erityisryhmien asuntoja omistavia yhtiöitä sekä asumisoikeusyhtiöitä.

KOVAn missiona on edistää jäsentensä edellytyksiä toteuttaa kohtuuhintaista asumista nyt ja tulevaisuudessa. KOVAn visiona vuodelle 2025 on olla vaikuttavin asuntoalan järjestö Suomessa.

Jäsenmäärän kasvaessa myös toiminta on kasvanut

KOVAn ensimmäisenä työntekijänä aloitti lokakuussa 2014 Jouni Parkkonen. Hänet valittiin alun perin yhdistyksen toiminnanjohtajaksi ja käynnistämään yhdistyksen toiminta. KOVAn toiminta järjestettiin aluksi Suomen Kuntaliitto ry:n yhteydessä. KOVAn jäsenmäärän laajennettua myös yhdistyksen henkilöstöresursseja on voitu kasvattaa huomattavasti. Tällä hetkellä KOVAlla työskentelee neljä työntekijää. Työntekijämäärän kasvaessa myös KOVAn jäsenpalvelut ovat kasvaneet.

– KOVAn ensimmäinen vuosikymmen on nyt takana. Matka on ollut mahtava ja onnistunut. Olen ollut etuoikeutetussa asemassa, kun olen päässyt rakentamaan KOVAsta merkittävää asuntopoliittista vaikuttajaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Jäsenmäärämme on kehittynyt 10 vuodessa erittäin myönteisesti ja sitä myöden myös vaikuttavuutemme ja palvelumme. Olen tyytyväinen, että KOVA edustaa jo nyt yleishyödyllisiä asuntotoimijoita erittäin laajasti – lisää jäseniä meille toki aina mahtuu! Annan lämpimimmät kiitokseni tuesta koko KOVAn jäsenistölle. Myös KOVAn henkilökunta ansaitsee kiitokset hyvin tehdystä työstä, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen kertoo.

 

Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ