Tiedote: Energian riittävyyteen kiinnitettävä huomiota myös ensi talvena

Katriina Lius

Viime syksynä käynnistynyt Astetta alemmas -kampanja kannusti kotitalouksia, työyhteisöjä ja organisaatioita säästämään energiaa arkisin teoin. Kampanjassa keskityttiin keväällä 2023 erityisesti energiatehokkuuden pitkäkestoiseen parantamiseen, ja kampanja tähtää pitkällä aikavälillä energiankulutuksen pysyvään laskuun. Vaikka viime talven pahimmilta energiakriisin uhkakuvilta vältyttiin ja säästökampanja on tällä hetkellä tauolla, on viime talvena saadut hyvät kokemukset syytä pitää mielessä myös ensi talvea ajatellen.

Myös Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenistössä lähdettiin reippaasti mukaan energiansäästötalkoisiin. Paitsi että KOVAn jäsenistö osallistui valtakunnalliseen Astetta Alemmas -kampanjaan, oli useilla jäsenyhtiöillä myös omia kampanjoitaan energian säästämistä koskien. Suurin osa KOVAn jäsenyhteisöistä olikin jollakin tapaa mukana energiansäästötalkoissa.

KOVAn jäsenistöstä noin 80 prosenttia osallistui Astetta alemmas –kampanjaan tai aloitti jonkin muun vastaavan energiansäästökampanjan. Tyypillisimpiä toimenpiteitä energian säästämiseksi olivat muun muassa sisälämpötilojen tarkkailu ja sen säätö tavoitetasolle sekä valaistuksen ja ilmanvaihdon älyratkaisut tai käyntiajan säädöt. Myös saunavuoroja tiivistettiin ja lenkkisaunat lopetettiin joko täysin tai saunat laitettiin määräajaksi kokonaan pois käytöstä.

Energiansäästötoimenpiteisiin liittyvää viestintää toteutettiin myös tehokkaasti; asukkaita tiedotettiin aktiivisesti ja säännöllisesti omista vaikutusmahdollisuuksistaan energiansäästötoimiin liittyen, ja asukkaille järjestettiin myös erilaisia asukaskilpailuja muun muassa veden säästämistä koskien.

Niissä KOVAn jäsenyhtiöissä, joissa säästötoimenpiteet olivat keskittyneet erityisesti lämmitysenergian säästöön liittyviin toimenpiteisiin, kulutettiin sään vaihtelut huomioiden vuoden 2022 aikana lämmitysenergiaa keskimäärin yli 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021.

Pahin energiakriisi on ohi – energian säästäminen silti edelleen tärkeää

Viime talvena energiaa riitti kaikille, ja selvisimme loppujen lopuksi varsin mallikelpoisesti niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. On kuitenkin syytä muistaa, että tässä auttoi oleellisesti muun muassa leuto sää sekä loppuvuoden poikkeuksellisen alhainen energiankulutus, etenkin sähkön osalta, koko EU:n alueella. Myös korkea energian hinta luonnollisesti vaikutti kulutustottumuksiin ja lisäsi ihmisten kriisitietoisuutta. Seuraavaksi tulisikin miettiä keinoja, joilla hyvistä tuloksista ja toimenpiteistä saataisiin pysyviä.

Motivan valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään syksyllä 9.-15.10.2023. Energiansäästöviikko on vuosittain järjestettävä kampanja, jonka tavoitteena on kiinnittää huomiota muun muassa pitkäkestoisiin energiatekoihin ja edistää energian säästämiseen liittyviä toimia. Tänä vuonna järjestettävä Energiansäästöviikko jatkaa Astetta Alemmas -kampanjan teemalla. KOVA kannustaa yhä jäsenistöään osallistumaan energiansäästötalkoisiin ja kiinnittämään huomiota energiatehokkuuden parantamiseen omassa toiminnassa.

– Energian vastuullisesta käytöstä on syytä viestiä ja kampanjoida myös tulevana talvena, koska etenkin hintojen laskiessa on todennäköistä, että vanhoihin kulutustottumuksiin palataan vähitellen. Viime syksystä poiketen ilahduttavaa on, että energian tuotannon hintakehitys seuraavalle talvelle näyttää kuitenkin tämänhetkisten ennusteiden perusteella varsin maltilliselta. Kylmän talven osuessa kohdalle tullaan kuitenkin todennäköisesti näkemään edelleen voimakasta vaihtelua etenkin sähköenergian hinnoissa. Tämän vuoksi energian säästäminen on tärkeää myös ensi talvena, jotta energian säännöstelyltä vältyttäisiin jatkossakin, KOVAn tekninen johtaja Sami Ylenius kertoo.

 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Sami Ylenius, KOVA, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ