Tiedote: KOVA ja Vuokralaiset: Hallitukselle kiitos ARA-asuntojen tulorajojen poistamisesta

Jouni Parkkonen

KOVA JA VUOKRALAISET: HALLITUKSELLE KIITOS ARA-ASUNTOJEN TULORAJOJEN POISTAMISESTA

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry ja Vuokralaiset VKL ry iloitsevat valtioneuvoston tänään tekemästä päätöksestä, jonka perusteella vuoden 2017 alusta pääkaupunkiseudulla käytössä olleet ARA-vuokra-asuntojen mekaaniset tulorajat poistetaan maaliskuun alusta 2018 lukien. Tuloraja on ollut 3 000 euroa kuukaudessa yksin asuntoa hakevalta ja asuntoa vaihtavalta. Tuloraja on ollut korkeampi, jos ruokakunnan koko on ollut suurempi. KOVA ja Vuokralaiset iloitsevat myös siitä, että hallitus päätti olla ottamatta käyttöön ARA-vuokra-asunnoissa asuville määräaikaisia tulontarkistuksia.

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen liian vähäinen määrä on ongelma. Siihen voidaan vaikuttaa vain rakentamalla aiempaa enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Ongelmaa ei pystytä korjaamaan toissijaisilla toimilla, kuten tulorajojen käyttöönotolla.

KOVAn ja Vuokralaisten mielestä ARA-asuntojen asukasvalinnalla on pystytty ilman mekaanisia tulorajojakin hyvin turvaamaan se, että asukkaiksi valitaan eniten asunnon tarpeessa olevat pienituloiset ja vähävaraiset henkilöt. Tämän osoittaa myös ympäristöministeriön vuonna 2014 julkaisema selvitys.

KOVA ja Vuokralaiset katsovat, että hallituksen päätös olla ottamatta käyttöön tulontarkistuksiin perustuvia määräaikaisia vuokrasopimuksia on järkevä päätös. Ne olisivat toteutuessaan lisänneet merkittävästi hallinnosta työtä asukasvalinnassa ja siten lisänneet kustannuksia ja vaikuttaneet vuokriin korottavasti. Lisäksi tulontarkistuksiin perustuvat määräaikaiset vuokrasopimukset olisivat tehneet ARA-vuokra-asunnoista läpikulkuasuntoja, joissa asukkailla ei olisi enää ollut pysyvää asumisturvaa. Myös ARA-asuntojen asukasrakenne olisi yksipuolistunut merkittävästi. Tämä olisi väistämättä myös vahvistanut asuinalueiden välistä eriarvoistumiskehitystä.

– Yleishyödyllisten ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhteisöjen kannalta ARA-vuokra-asuntojen mekaanisten tulorajojen poistaminen on tervetullut toimi. Ne vaikeuttivat ja hidastivat asuntojen vuokraamista pääkaupunkiseudulla. ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnassa asunnon tarve, hakijan tulot ja varallisuus vaikuttavat kuitenkin edelleen asunnon saamiseen. ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinta toimii oikein ilman mekaanisia tulorajojakin ja asunnot kohdentuvat pienituloisimmille ja eniten asunnon tarpeessa oleville, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

Asukkaiden näkökulmasta on nähtävissä epäluuloa toimijoiden ja valtionhallinnon välillä. Vuokralaiset kaipaavat luottamusta ja pitkäjänteisyyttä asuntopolitiikkaan.

– Tämä päätös osoittaa terveen järjen voittoa. Silti ei voi kuin ihmetellä, kuinka paljon valtionhallinnossa on käytetty resursseja toimintaan, jonka kaikki alan toimijat ovat tienneet ja osoittaneet lausunnoissaan monella tavalla vahingolliseksi. Toivomme, että pitkän korkotukilainsäädännön uudistamisessa toimijoita kuunnellaan herkällä korvalla. Asukkaat odottavat korkotukilainsäädännön lisäävän kiinnostusta vuokra-asuntotuotantoon, Vuokralaisten toiminnanjohtaja Anne Viita päättää.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on 33 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on lähes 180 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittivat vuonna 2017 yhteensä lähes 5 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen Suomessa. Jäsenyhteisöille valmistui vuoden 2017 aikana yli 3 200 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen investoinnit vuonna 2017 olivat 1 150 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Vuokralaiset VKL lyhyesti

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille. Olemme johtava asiantuntija vuokralaisten edun­valvonnassa ja asuntopolitiikassa. Toimijana olemme haluttu ja luotettu yhteistyökumppani. Pysymme ajan tasalla muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Olemme alalla aktiivinen toimija sidosryhmäverkostossa. Muuttuvassa vuokramarkkinassa olemme ennakkoluulottomia yhteistyökumppaneita asumisen alan toimijoiden kanssa. Teemme aktiivista kartoitusta uusien sidosryhmäyhteistyökumppaninen löytämiseksi. Laadukas neuvonta on olemassa olon perusta.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toiminnanjohtaja Anne Viita, puh. 050 588 3483, anne.viita@vuokralaiset.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ