Tiedote: kaksi uutta jäsentä KOVAlle

Katriina Lius

KAKSI UUTTA JÄSENTÄ KOVALLE

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:lle on tänään hyväksytty kaksi uutta jäsentä. Ne ovat Limingan Asunnot Oy ja Salon Vuokratalot Oy.

KOVAn jäsenenä on nyt 115 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöä. KOVAn jäsenet omistavat nyt yhteensä noin 310 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

– KOVAn kuluva toimintavuosi näyttää positiiviselta myös jäsenkehityksen suhteen. Vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaympäristöön kohdistuu lähivuosina merkittäviä muutospaineita. KOVAn vahvistumisen ansiosta voimme entistäkin leveämmin hartioin ajaa jäsentemme etua muun muassa erilaisissa lainsäädäntöhankkeissa, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

Limingan Asunnot Oy on vuonna 1988 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Limingan kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 200 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön vuokra-asunnot sijaitsevat eri puolilla kuntaa. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2022 on 10,50 euroa neliöltä kuukaudessa.

Salon Vuokratalot Oy on vuonna 1989 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Salon kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 1 600 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön vuokra-asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2022 on 9,23 euroa neliöltä kuukaudessa.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Hilkka Pylkäs, Limingan Asunnot Oy, puh. 050 318 1962, hilkka.pylkas@liminka.fi

Toimitusjohtaja Jari Lehtonen, Salon Vuokratalot Oy, puh. 044 535 3309, jari.lehtonen@op.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 115 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ