Tiedote: Jaana Närö jatkaa KOVAn puheenjohtajana

Jouni Parkkonen

JAANA NÄRÖ JATKAA KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT – KOVA RY:N PUHEENJOHTAJANA

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toimitusjohtaja Jaana Närö on valittu jatkamaan Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n puheenjohtajana. Valinnan teki tänään Helsingissä kokoontunut KOVAn vuosikokous. Jaana Närö on toiminut KOVAn puheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta lukien, elokuusta 2013 lukien.

– Olen mielissäni saadessani jatkaa KOVAn puheenjohtajana. Koen tärkeäksi kohtuuhintaisuuden edistämisen asuntopolitiikassa. Valtion tukeman vuokra-asuntotuotantoon kohdistuu muutospaineita ja haluan osaltani olla kehittämässä ennen kaikkea 40 vuoden korkotukijärjestelmää toimivammaksi. Yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytyksiä on parannettava, Jaana Närö linjaa.

Hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajana toimiva Timo Hyttinen. Hän on toiminut aiemmin KOVAn hallituksen jäsenenä yhdistyksen perustamisesta lukien.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Ahto Aunela (Tampereen Vuokratalosäätiö sr., Tampere), Teppo Forss (TVT Asunnot Oy, Turku), Juha Kaakinen (Y-Säätiö sr.), Jarmo Kuosa (Kunta-asunnot Oy), Jari Mäkimattila (A-Kruunu Oy) ja Teija Ojankoski (VAV Asunnot Oy, Vantaa). Kaikki hallituksen jäsenet ovat edustamiensa yhtiöiden toimitusjohtajia.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry antoi vuosikokouksessa julkilausuman. Sen mukaan vuokrataloyhtiöt ovat merkittäviä investoijia Suomessa. KOVAn 16 jäsenyhteisöä investoi tänä vuonna yhteensä yli 925 miljoonaa euroa uusiin, kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin ja vuokratalojen perusparannuksiin. Summalla muun muassa käynnistetään yhteensä yli 4 400 uuden, kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttaminen eri puolille Suomea.

Mikä KOVA?

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 16 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 155 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja noin 275 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ