Tiedote: Jaana Närö jatkaa KOVAn puheenjohtajana vuonna 2020

Jouni Parkkonen

Tiedote: Jaana Närö jatkaa KOVAn puheenjohtajana

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toimitusjohtaja Jaana Närö on valittu jatkamaan Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n puheenjohtajana vuonna 2020. Valinnan teki tänään Helsingissä kokoontunut KOVAn syyskokous. Jaana Närö on toiminut KOVAn puheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta lukien, elokuusta 2013 lukien.

– Olen mielissäni saadessani jatkaa KOVAn puheenjohtajana. Koen tärkeäksi kohtuuhintaisuuden edistämisen asuntopolitiikassa. Vuonna 2020 pidän erityisen tärkeänä vaikuttaa 8 vuoden asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmisteluun ja kiinteistökannan energiatehokkuuden parantamiseen ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, Jaana Närö linjaa.

Hallituksen varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan turkulaisen TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtajana toimiva Teppo Forss.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Timo Hyttinen (Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy, Jyväskylä), Juha Kaakinen (Y-Säätiö sr, Helsinki), Esa Kankainen (Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy, Espoo), Jarmo Kuosa (Kunta-asunnot Oy, Helsinki), Birgit Mäkinen (Kiinteistö Oy Pikipruukki, Vaasa), Tuomo Svanberg (Kiinteistö Oy Itätuuli, Kemi) ja Teija Ojankoski (VAV Asunnot Oy, Vantaa). Kaikki hallituksen jäsenet ovat edustamiensa yhtiöiden toimitusjohtajia. Hallituksen jäsenistä Timo Hyttinen on uusi.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry antoi syyskokouksessa julkilausuman. Sen mukaan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Ihmisten asumisen hinta ei saa pitkällä aikavälillä nousta kohtuuttomasti energiaremonttien vuoksi. Tärkeänä keinona KOVAn mielestä tässä on valtion tuki kiinteistönomistajille energiaremonttien toteuttamiseksi.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja.

KOVAlla on 50 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 197 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. KOVAn jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana yli 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ