Tiedote: Jaana Närö jatkaa KOVAn puheenjohtajana

Jouni Parkkonen

JAANA NÄRÖ JATKAA KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT – KOVA RY:N PUHEENJOHTAJANA

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toimitusjohtaja Jaana Närö on valittu jatkamaan Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n puheenjohtajana vuonna 2019. Valinnan teki tänään Helsingissä kokoontunut KOVAn syyskokous. Jaana Närö on toiminut KOVAn puheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta lukien, elokuusta 2013 lukien.

– Olen mielissäni saadessani jatkaa KOVAn puheenjohtajana myös vuonna 2019. Koen tärkeäksi kohtuuhintaisuuden edistämisen asuntopolitiikassa. Vuonna 2019 pidän erityisen tärkeänä vaikuttaa puolueiden eduskuntavaalitavoitteisiin ja hallitusohjelmaneuvotteluihin, Jaana Närö linjaa.

Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa ensi vuonna turkulaisen TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtajana toimiva Teppo Forss.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Juha Kaakinen (Y-Säätiö sr, Helsinki), Esa Kankainen (Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy, Espoo), Kari Keränen (Niiralan Kulma Oy, Kuopio), Jarmo Kuosa (Kunta-asunnot Oy, Helsinki), Birgit Mäkinen (Kiinteistö Oy Pikipruukki, Vaasa), Tuomo Svanberg (Kiinteistö Oy Itätuuli, Kemi) ja Teija Ojankoski (VAV Asunnot Oy, Vantaa). Kaikki hallituksen jäsenet ovat edustamiensa yhtiöiden toimitusjohtajia.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry antoi syyskokouksessa julkilausuman. Sen mukaan asumisen hinta on iso ongelma erityisesti kasvukeskuksissa. Yhteiskunnan tulisi pikaisesti löytää kestäviä ratkaisuja ongelman ratkaisemiseksi. Tärkeinä keinoina tässä on KOVAn mielestä asuntopolitiikan pitkäjänteisyyden lisääminen ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisärakentaminen.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 37 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 183 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 henkilöä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa yli 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2018 yhteensä noin 4 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2018 aikana yli 3 400 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2018 ovat yli 1,04 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ