Tiedote: Jaana Närö jatkaa KOVAn puheenjohtajana

Jouni Parkkonen

JAANA NÄRÖ JATKAA KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT – KOVA RY:N PUHEENJOHTAJANA

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toimitusjohtaja Jaana Närö on valittu jatkamaan Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n puheenjohtajana vuonna 2018. Valinnan teki tänään Helsingissä kokoontunut KOVAn syyskokous. Jaana Närö on toiminut KOVAn puheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta lukien, elokuusta 2013 lukien.

– Olen mielissäni saadessani jatkaa KOVAn puheenjohtajana myös vuonna 2018. Koen tärkeäksi kohtuuhintaisuuden edistämisen asuntopolitiikassa. Vuonna 2018 pidän erityisen tärkeänä vaikuttaa 40 vuoden korkotukijärjestelmän uudistamistyöhön ja tulontarkistuksiin perustuvien määräaikaisten vuokrasopimusten käyttöönoton estämiseen, Jaana Närö linjaa.

Hallituksen uutena varapuheenjohtajana aloittaa ensi vuonna turkulaisen TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtajana toimiva Teppo Forss. Hän on toiminut aiemmin KOVAn hallituksen jäsenenä.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Juha Kaakinen (Y-Säätiö sr, Helsinki), Esa Kankainen (Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy, Espoo), Kari Keränen (Niiralan Kulma Oy, Kuopio), Jarmo Kuosa (Kunta-asunnot Oy, Helsinki), Birgit Mäkinen (Kiinteistö Oy Pikipruukki, Vaasa), Tuomo Svanberg (Kiinteistö Oy Itätuuli, Kemi) ja Teija Ojankoski (VAV Asunnot Oy, Vantaa). Kaikki hallituksen jäsenet ovat edustamiensa yhtiöiden toimitusjohtajia. Hallituksen jäsenistä uusia ovat Esa Kankainen, Kari Keränen, Birgit Mäkinen ja Tuomo Svanberg.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry antoi syyskokouksessa julkilausuman. Sen mukaan omakustannusperiaatteella toimivilla vuokrataloyhteisöillä on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteisöillä on julkinen palvelutehtävä, johon liittyy velvoite toimia vaikuttavasti ja tuottaa yhteistä hyvää koko Suomeen muun muassa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen ylläpidon ja rakennuttamisen muodossa.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 33 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 177 500 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2017 yhteensä lähes 5 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen Suomessa. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2017 aikana yli 3 200 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen investoinnit vuonna 2017 ovat yli 1 150 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ