Tiedote: Enontekiön kunnan asunnot KOVAn jäseneksi

Jouni Parkkonen

Tiedote: Enontekiön kunnan asunnot Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVAn jäseneksi

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot on Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n uusin jäsen. Yhtiö hyväksyttiin KOVAn jäseneksi 21.5. KOVAn jäsenenä on nyt 35 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokrataloyhteisöä.

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot on vuonna 1999 perustettu Enontekiön kunnan kokonaan omistama yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva vuokrataloyhtiö. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 70 vuokra-asuntoa eri puolilla Enontekiötä. Yhtiön asuntokannan keskivuokra on 8,46 euroa neliöltä kuukaudessa vuonna 2018.

– Koemme KOVAn tärkeäksi edunvalvojaksi pienelle vuokrataloyhtiölle ja uskon KOVAsta olevan apua myös minulle ammatillisesti. Lisäksi KOVAn järjestämä koulutustarjonta on eri vaihtoehdoista parhaiten kohdennettua juuri meidän toimintaamme. Tärkeää tämän luontoisessa toiminnassa on myös verkostoituminen ja kokemusten vaihtaminen vuokrataloyhtiöiden välillä, Enontekiön kunnan asuntojen toimitusjohtaja Mirja Tervo kertoo liittymiseen johtaneista syistä.

– Enontekiön kunnan asuntojen jäsenyys on oiva esimerkki siitä, kuinka KOVAsta on lyhyessä ajassa tullut myös asuntomäärältään pienten vuokrataloyhtiöiden johtava edunvalvoja sekä yhteistyö- ja palvelujärjestö. Uskon, että Enontekiön kunnan asuntojen jäsenyys kannustaa edelleen myös muita pieniä ja keskisuuria vuokrataloyhteisöjä hakeutumaan KOVAn jäseneksi. Omakustannusperiaatteella toimivat vuokrataloyhteisöt saavat KOVAssa Suomen parasta edunvalvontaa, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen räväyttää.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 35 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 181 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Mirja Tervo, Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot, puh. 040 571 2772, mirja.tervo@enontekio.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ