Tiedote: Budjettiriihen päätökset jäivät vaatimattomiksi

Katriina Lius

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on pettynyt hallituksen eilen päättyneen budjettiriihen päätösten vaatimattomuuteen asuntoalan kannalta. KOVA olisi toivonut hallitukselta vahvoja toimia ARA-asuntotuotannon lisäämiseksi ja korjausrakentamisen tukemiseksi.

KOVA esitti hallitukselle lukuisia toimia 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavan asuntotuotannon vauhdittamiseksi ja siten rakennusalan tukemiseksi. Hallituksen tavoite lisätä lyhyen, 10 vuoden korkotukimallilla tuotettavaa vuokra-asuntotuotantoa ei tuota kohtuuhintaista asumista, vaan se on käytännössä markkinahintaista. KOVA ei pidä tarkoituksenmukaisena, että valtion tukijärjestelmillä tuotetaan muuta kuin aidosti kohtuuhintaista asuntotuotantoa. KOVA ei myöskään ole varma, että ovatko institutionaaliset sijoittajat tässä markkinatilanteessa valmiita käynnistämään asuntotuotantoa 10 vuoden korkotukimallilla.

– KOVA olisi toivonut hallitukselta toimia, joilla vauhditetaan asuntotuotantoa 40 vuoden korkotukimallilla. KOVAn jäsenistöllä olisi valmius käynnistää uutta aidosti kohtuuhintaista asuntotuotantoa, niin vuokra- kuin asumisoikeusasuntotuotantoa. Lyhyellä korkotukimallilla ei saada kohtuuhintaisia asuntoja ja sen kiinnostuvuus institutionaalisille sijoittajillekin on kysymysmerkki. Niiden vuokria ei voida myöskään tasata, joten malli soveltuu huonosti kohtuuhintaisille asuntotoimijoille. Lisäksi KOVA olisi toivonut toimia korjausrakentamisen vauhdittamiseksi, sillä vanhojen rakennusten korjaamiselle ja energiatehokkuusremonteille on kasvava tarve, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

Vaikka KOVA onkin eri mieltä hallitusohjelman linjauksesta lopettaa asumisoikeusasuntojen uudistuotanto, KOVA pitää myönteisenä, että hallitus päätti lykätä asumisoikeusasuntotuotannon lopettamista vuodella. Tämä päätös turvaa jatkuvuusperiaatteen, sillä jo suunnittelussa olevat hankkeet voidaan vielä loppuun. Lisäksi KOVA pitää myönteisenä, että erityisryhmien investointiavustusta ei leikata kerralla kuten alun perin hallitusohjelmassa on linjattu. KOVA pitää myös myönteisenä, että hallitus haluaa vauhdittaa ARA:n hankekäsittelyä. KOVA pitää tärkeänä, että hankekäsittelyä muutetaan siten, että siinä ryhdytään tarkastelemaan rakennuksen elinkaarikustannuksia laskennallisen alkuvuokran sijaan.

 

Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ