Tiedote: Valtion tukemaa asuntotuotantoa nyt lisää!

Katriina Lius

Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa ensimmäisen budjettiriihensä huomenna tiistaina. Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry toivoo hallitukselta pikaisia toimia asunto- ja rakentamisalan tilanteen parantamiseksi. KOVA muistuttaa, että nyt jos koskaan olisi erinomainen hetki lisätä valtion tukemaa ARA-asuntotuotantoa ja tukea siten rakennusalan työllisyyttä. KOVA on toimittanut hallituksen käyttöön laajan paketin erilaisia ehdotuksia ARA-asuntotuotannon lisäämiseksi nykyisestä.

Korkealle noussut rakentamisen hinta on vähentänyt valtion tukeman asuntotuotannon aloitusten määrää jo pidempään. KOVAn jäsenten valmistuva asuntotuotanto vuonna 2023 on noin 15 prosenttia edellisvuotta pienempi. Huomionarvoista on, että ARA-tuotanto laski vuonna 2022 lähes 40 prosenttia vuoden 2021 tuotantomääristä. Asuntomarkkinoiden ongelmista huolimatta kohtuuhintaisille asunnoille riittää kysyntää, ja matalasuhdanteen tuomaa hintojen laskua tulisikin hyödyntää ARA-tuotannossa.

Petteri Orpon hallitusohjelmassa esitetyt ARA-tuotantoa koskevat heikennykset vaikeuttaisivat kohtuuhintaisen asuntotuotannon toimintaedellytyksiä entisestään. Jo pelkästään asumisoikeusasuntojen tuotannon lopettaminen tarkoittaisi keskimäärin noin 1 700 asuntoaloituksen pudotusta vuosittain.

Uudisrakentamisen lisäämisen ohella myös korjausrakentamiseen tarvittaisiin vauhtia. Vanhojen rakennusten korjaamiselle ja energiatehokkuusremonteille on kasvava tarve. Korjausrakentaminen on silti vähentynyt korkeiden kustannusten vuoksi. Samaan aikaan erilaiset avustukset esimerkiksi lämmitystapamuutoksiin ovat poistumassa. KOVAn mielestä vihreän siirtymän toteuttaminen rakennuskannassa vaatii avustuksia.

– Hallitusohjelmassakin mainittu ARA-asuntotuotannon rooli suhdanteiden tasaajana ja ns. vastasyklisenä tuotantomuotona on tässä tilanteessa täysin ristiriidassa ARA-järjestelmään suunniteltujen muutoksien kanssa. ARA-asuntotuotannon lisääminen sen sijaan vaikuttaisi nopeasti rakennusalaan ja tähän osoitetut panostukset tulisivat huomattavilta osin takaisin verotuloina valtiolle. Myös korjausrakentaminen vaatisi huomattavia lisäkannustimia ja panostusta, jotta korjausvelan lisäksi vihreä siirtymä voisi asuinrakennuksissa toteutua. Alkavissa hallituksen budjettineuvotteluissa tulisikin päättää vahvoista toimista ARA-asuntotuotannon lisäämiseksi ja korjausrakentamisen voimakkaammaksi tukemiseksi, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen esittää.

 

Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ