Tiedote: Budjettiesitys ei vastaa hallitusohjelman linjauksia asuntopolitiikan osalta

Jouni Parkkonen

Tiedote: Budjettiesitys ei vastaa hallitusohjelman linjauksia asuntopolitiikan osalta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on pettynyt tänään 7.10. julkistetun hallituksen vuoden 2020 talousarvioesityksen sisältöön asuntopolitiikan osalta. KOVAn mielestä hallituksen talousarvioesitys ei vastaa kaikilta osin hallitusohjelman sisältöä.

Hallituksen asuntopoliittiset tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoiset. Hallituksen tavoitteena on muun muassa 10 000 kohtuuhintaisen ARA-asunnon rakennuttaminen vuosittain. Nyt budjettiesityksessä olevat korkotukivaltuudet mahdollistavat kuitenkin noin 9 000 asunnon rakennuttamisen vuonna 2020. Lisäksi hallitusohjelmassa linjattujen erilaisten avustusten määrärahavaltuuksia on leikattu hallitusohjelmaneuvotteluissa sovitusta tasosta. Esimerkiksi lähiöohjelmaan ei olla esittämässä määrärahaa hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittua määrää.

Hallitusohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää paitsi hallitusohjelmassa sovittujen toimien toteuttamista täysimääräisesti, myös asuntoalan toimijoiden sitouttamista. Näkymä ei ole erityisen valoisa, jos jo hallituksen ensimmäisessä budjettiesityksessä lähdetään lipsumaan tavoitteista.

Asuntopolitiikan toimet rahoitetaan lähes poikkeuksetta valtion asuntorahaston varoista, ei budjettitaloudesta. Asuntopolitiikan määrärahat ovat valtuuksia. Määrärahavaltuudet itsessään eivät maksa mitään, sillä todelliset kustannukset määräytyvät valtuutuksien todellisen käytön mukaisesti.

– KOVA pitää hallitusohjelman asuntopoliittisia linjauksia erittäin hyvinä, mutta niihin verrattuna hallituksen talousarvioesitys on pettymys. On valitettavaa todeta, että talousarvioesitys ei vastaa kaikilta osin hallitusohjelman hyviä linjauksia eikä tavoitteita. On erikoista, että kun hallitusohjelman valmistumisesta on vasta muutama kuukausi, hallitus ei noudata ensimmäisessä budjettiesityksessään hallitusneuvotteluissa sovittuja linjauksia menojen tasoista. Toivon, että asuntoasioista vastaava ministeri Krista Mikkonen yhdessä muun hallituksen kanssa täydentää talousarvioesitystään vielä syksyn 2019 aikana niin, että hallitusohjelmassa linjatut asuntopuolen määrärahat toteutuvat täysimääräisesti, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen linjaa.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja.

KOVAlla on 50 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 197 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. KOVAn jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana yli 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ