Tiedote: Asuntoministeri tarvitaan seuraavaan hallitukseen

Katriina Lius

Asuminen on ihmisten perustarve, ja jokainen meistä tarvitsee kodin. Vaikka asumisessa on kyse yhdestä elämän tärkeimmistä peruspilareista, näkyvät asumiseen liittyvät asiat varsin vähän julkisessa keskustelussa. Yhtenä osasyynä tähän saattaa olla se, ettei valtioneuvostossa ole ollut ainoastaan asuntoasioihin keskittynyttä ministeriä vuoden 2011 jälkeen. Asuntoasiat ansaitsevat aiempaa suuremman painoarvon myös valtioneuvostotasolla.

Valtionhallinnossa asumiseen liittyvät asiat on jaoteltu pääosin ympäristöministeriöön ja sosiaali- ja terveysministeriöön, joskin asumisen teemoilla on liittymäpintoja myös moniin muihin ministeriöihin. Asumisasioiden kokonaisuus ei ole siis yksissä käsissä. Tästäkin syystä asuntoasioista vastaava ministeri olisi perusteltu.

KOVA sekä muut asumisen toimijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että niin kuluvalla kuin useilla aiemmillakin hallituskausilla asuntopolitiikka ja asumiseen liittyvä asiat ovat jääneet valitettavan pieneen rooliin. Ympäristöministeriön tehtäväkenttään kuuluu monia asioita, eikä asuntoasioiden sisällyttäminen ympäristöministerin vastuulle ei ole ollut ideaalein lopputulos asuntoasioiden painoarvon näkökulmasta.

KOVA katsoo, että maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten koordinaation lisäämiseksi valtionhallinnossa ympäristöministeriö olisi perusteltua yhdistää liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Samalla kaikki rakentamisen ohjaus tulisi keskittää tähän yhteen uuteen ministeriöön.

– Eduskuntavaalien alla moni puolue otti kantaa valtioneuvostorakenteen kehittämiseksi. Toivon, että parhaillaan käytävissä hallitusneuvotteluissa harkitaan myös KOVAn ehdotusta asuntoasioiden painoarvon lisäämiseksi ja ns. MAL-koordinaation parantamiseksi, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen esittää.

Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ