Tiedote: 50. jäsen KOVAlle

Jouni Parkkonen

Tiedote: 50. jäsen Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:lle

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäseneksi on tänään hyväksytty kaksi uutta jäsentä. Ne ovat Kurikan kaupungissa toimiva Kiinteistö Oy Kärrykartano ja Mäntsälän vuokra-asunnot Oy. KOVAn jäsenenä on nyt 50 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokrataloyhteisöä.

Kiinteistö Oy Kärrykartano on vuonna 1986 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Kurikan kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 522 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2019 on 8,64 euroa neliöltä kuukaudessa.

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy on vuonna 1991 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Mäntsälän kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 431 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2019 on 11,74 euroa neliöltä kuukaudessa.

– Uusien jäsentemme myötä saavutimme merkittävän rajapyykin, kun jäsenmäärämme nousi jo 50 vuokrataloyhteisöön. KOVAn asema kaikkien omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhtiöiden merkittävimpänä edunvalvojana sekä yhteistyö- ja palvelujärjestönä jatkaa vahvistumistaan. Meillä on vahvat näytöt vuokrataloyhteisöjen tuloksekkaasta edunvalvonnasta. Tämä toivottavasti kannustaa yhä useampia vuokrataloyhteisöjä hakeutumaan KOVAn jäseneksi. Jäsenmäärämme kasvaessa myös painoarvomme ja vaikuttavuutemme vahvistuvat edelleen, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen linjaa.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on 50 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on 197 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. Jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana yli 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Tiina Kankaanpää, Kiinteistö Oy Kärrykartano, puh. 040 139 1772, tiina.kankaanpaa@kurikka.fi

Toimitusjohtaja Rauni Ohvo, Mäntsälän vuokra-asunnot Oy, puh. 040 314 5475, rauni.ohvo@mantsala.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ